Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Tuberkulóza a úradný veterinárny lekár

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
6,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46118
Posledná úprava
31.08.2015
Zobrazené
712 x
Autor:
mvdralex
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, novelizovaný zákonom č. 349/2011

NV SR č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch , ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády č. 487/2003 Z. z
choroba, ktorá podlieha hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch
Epizootologické vyšetrenie
Klinická diagnostika - podozrenie z ochorenia (HD: kašeľ, chudnutie, pokles produkcie ...)
Alergénodiagnostika (tuberkulinačný test - jednoduchý, simultánny)
Patomorfologická diagnostika
Histopatologické vyšetrenie
Laboratórna diagnostika - zistenie pôvodcu...

Kľúčové slová:

tuberkulóza

veterinárny lekár

tuberkulinácia kôz

tuberkulinácia hydinyObsah:
 • Legislatíva
  Diagnostika
  tuberkulózy
  Prevencia a tlmenie
  Epizootologické vyšetrenie(TBC)
  Jednoduchá tuberkulinácia cicavčím tuberkulínom
  Testovacie postupy
  Simultánna tuberkulinácia- súčasná aplikácia bovinného a aviárneho tuberkulínu
  Vyhodnotenie simultánnej tuberkulinácie
  Tuberkulinácia ošípaných
  Posúdenie tuberkulinácie u ošípaných
  Tuberkulinácia kôz
  Farmové chovy zveri
  Jeleňovité
  Turovité
  Tuberkulinácia hydiny
  Klinické príznaky - TBC
  Odber vzoriek na TBC
  Jatočná prehliadka
  Patologická morfológia
  Odber vzoriek na histologické vyšetrenie
  Podozrivé zvieratá na TBC
  Mykobakteriózy a laboratórny pracovník
  Opatrenia pri podozrení z nákazy
  Potvrdenie nákazy v chove
  Metódy likvidácie nákazy
  Vyhlásenie nákazy za zdolanú
  Dezinfekcia
  Posúdenie pri jatočnej prehliadke