Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Úvod do teórie politiky - spracované skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
8839
Posledná úprava
02.05.2018
Zobrazené
4 945 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Politika a veda o politike

Politika a veda sú dva svety, ktoré sa riadia rozlišnou logikou.
Politika je pojmom tak starým, ako naša kultúra, dotýka sa tej oblasti medziľudských vzťahov, obsahom ktorých je panstvo, moc, vláda - prijatie a výkon rozhodnutia jedného človeka akebo skupiny ľudí voči iným.
Samotný termín „politika“ sa etymologicky viaže na základný politicko-právny pojem antických Grékov „polis“. Tento pojem sa používal na označenie štátnej organizácie, tzv. mestských štátov. „Polis“ bola organizačnou jednotkou slobodných obyvateľov, podriadených spoločným cieľom a záujmom.
Problémom objasnenia pojmu „politika“ sa zaoberali okrem Platóna a Aristotela (politea) aj iní veľkí myslitelia: Akvinský, Marsilius, Machiavelli, Locke, Montesquieu, Rousseau a ďalší.
Problémy spojené s dôkladným vymedzením pojmu „politika“ vyplývajú z toho, že ide o rôznorodý a mnohodimenzionálny jav.
3 spôsoby vymedzenia politiky:
1. normatívne - činnosť zameraná na dosiahnutie kompromisu v mene všeobecnej prospešnosti
2. behaviorálne - vysvetľuje politické javy a procesy v kategériách ľudského konania - zvlášť konania ľudí plniacich rozhodujúce politické funkcie
3. konfliktné - politiku spája s mocou a panstvom a teda aj so zápasom spoločenských síl v sfére ídeí a hodnôt
Ďalšími sú:
4. marxistický výklad
5. moderné, empiricko-analytické bádanie

Kľúčové slová:

politika

empiricko-analytická metóda

behaviorizmus

politológia

spravodlivosť

analýza politikyObsah:
 • 1. Politika a veda o politike
  2. Historický vývoj politológie
  3. Rozvoj politológie ako autonómnej vednej disciplíny
  4.Teoretické a metodologické prístupy v politológii
  5. Profil politológie
  6. Pojem politična
  7. Politické procesy, politické činnosti a politické vzťahy
  8. Determinanty politiky
  9. Štát ako najdôležitejší subjekt politiky
  10. Politické strany a záujmové skupiny
  11. Klasifikácia politických strán a politických systémov
  12. Strany a volebný proces
  12. Pojem politickej kultúry
  13. Typologizácia politickej kultúry
  14. Politické vodcovstvo a politický štýl
  15. Ciele a metódy
  16. Politická spravodlivosť
  17. Politická antropológia
  18. Ciele a metódy
  19. BEHAVIORIZMUS
  20. Nová politická ekonómia
  21. Moderná analýza politiky (policy analysis)

Zdroje:
 • Peter Kulašík Politologia