Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Trh práce a manažment ľudských zdrojov

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38751
Posledná úprava
25.11.2011
Zobrazené
1 821 x
Autor:
erikanz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prednáška z predmetu Trh práce a manažment ľudských zdrojov

PRÁCA
- Základný výrobný faktor,  
- Kľúčová kompetencia pre udržanie a rozvoj sociálnych skupín,
- Má 2 základné úlohy: práca sa nakupuje, práca sa predáva
- Determinuje výšku cenovej hladiny a kúpyschopnosť dôchodku

TRH PRÁCE  
- Je priestor, kde sa stretáva dopyt po práci (zamestnávatelia) a ponuka po práce (zamestnanci)
- Predáva a kupuje sa práca = mzdy a pracovné zmluvy sa vymieňajú za čas a kvalifikáciu pracovníkov - Trh primárneho výrobného faktoru  

Kľúčové slová:

práca

ľudský kapitál

prístupy k trhu práce

dopyt po práci

ponuka práce

teória a politika zamestnanosti

nezamestnanosťObsah:
 • PRÍSTUPY K TP
  1. Liberálny prístup k TP
  - zaviedla klasická politická ekonómia 2.pol. 18.stor. Autor – Adam SMITH. Neskúmajú mikroekonómiu, ale makroekonómiu. Akcentovanie dlhodobého obdobia.
  - neviditeľná ruka trhu – ľudia sledujú svoje ekonomické záujmy. Ceny zaisťujú pohybom obnovovanie rovnováhy na trhu – voľný trh.

  2. Marxistický prístup k TP
  - predstaviteľ Karol MARX, vychádzal z ostrej kritiky klasickej ekonómie a z princípov kapitalistickej trhovej ekonomiky.
  - Pracovná sila je definovaná ako určitý druh tovaru, zohráva tu úlohu teória hodnoty práce.
  - Práca potrebná na tvorbu hodnoty
  - Nadpráca – tvorba nadhodnoty, privlastňuje si ju kapitalista

  3. Keynsiánsky prístup k TP
  - Spadá do obdobia hlbokej hospodárskej krízy v rokoch (prestávajú platiť ekonomické pravidlá) 1929-1933
  - Autorom bol Keynes, zakladateľ novej makroekonómie, neviditeľná ruka trhu vymenená za viditeľnú ruku štátu.
  - Pokus o formuláciu všeobecnej teórie zamestnanosti
  - Navrhol doplniť trhovú ekonomiku stabilizačným mechanizmom hospodárskej politiky štátu.

  4. Monetarický prístup k TP
  - Dodnes najstarší smer novej konzervatívnej ekonómie
  - Začiatok 50. roky 20.stor. a rozmach v 60-70 rokoch minulého storočia
  - Autor bol FRIEDMAN, kritizoval keynesiánsky TP. Bol zástancom toho, že štátne zásahy sú bariérou prirodzenej rovnováhy, zhoduje sa s liberálnym prístupom, že nezamestnanosť môže byť aj dobrovoľná.
  - Predstavitelia monetarizmu navrhujú riešiť nezamestnanosť odstránením nedokonalosti trhu a zlepšením informovanosti na strane dopytu a ponuky.

Zdroje:
 • Kachaňáková – PERSONÁLNY MANAžMENT (Iura, 2008)
 • Alexy: TRH PRÁCE A MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV (Iris, 2009)
 • Antalová: TRH PRÁCE A MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV