Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Strategický marketing (výcuc z knihy, vhodné ako príprava na skúšku)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41065
Posledná úprava
07.12.2012
Zobrazené
1 273 x
Autor:
funtozi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dokument obsahuje kompletnu prednášku s popisom a analýzou postupov pri startegickej analýze marketingovych činnosti. Je to výcuc z knihy, vhodné ako príprava na skúšku...

Marketing a strategický marketing Marketing znamená uvedomelé, na trh orientované vedenie podniku, kde zákazník je v centre pozornosti počas celého podnikateľského procesu. Cieľom marketingu je prostredníctvom výmeny uspokojovať potreby, želania a dopyt zákazníkov, vytvoriť pre zákazníkov hodnoty, a tak zabezpečiť splnenie stanovených cieľov podniku

Tri úrovne marketingu
- strategický marketing - vrcholový (TOP) manažment
- taktický marketing - stredný (middle) manažment
- operatívny marketing – nižší (operative) manažment

Tri úrovne marketingu sú spojené s troma úrovňami manažmentu.
Strategické rozhodovanie, dôležitou manažérskou činnosťou je rozhodovanie, ktoré môže prebiehať ako:
- jednorazová aktivita v prípadoch, ak sa jedná o rutinné záležitosti
- rozhodovací proces, ak ide o zložité problémy riadenia s dlhodobým dopadom, uskutočňované súborom krokov, spojených do série činností
...

Kľúčové slová:

strategický marketing

strategický manažment

stratégia podniku

tvorba stratégie

analýza STEP

analýza PEST

analýza VRIOObsah:
 • Tri úrovne marketingu sú spojené s troma úrovňami manažmentu.
  Strategické rozhodnutia ako súčasť strategického manažmentu
  8 znakov odlíšenia strategického rozhodovania od taktického
  Tri úrovne stratégie
  Hierarchická definícia stratégie a strategického manažmentu
  Strategický marketing
  Strategické marketingové analýzy
  Analýzy marketingového prostredia
  Vlastná analýza
  Súčasné marketingové stratégie
  Analýza marketingového prostredia
  Analýza nákladovej pozície podniku
  Analýza trhu
  Analýza SWOT
  Analýza konkurencie
  Pravdepodobné reakcie konkurentov
  Konkurenčný informačný systém
  Štruktúra informacií o konkurentoch
  Analýza STEP
  Analýza PEST
  Analýza VRIO
  MARKETINGOVÉ STRATÉGIE
  Marketingové plánovanie pozostáva z troch úrovní
  Strategický marketingový plán pozostáva z nasledovných častí
  Začlenenie marketingu do organizačnej struktúry podniku
  Analýza predaja
  Analýza ziskovosti
  Marketingový audit musí spĺňať štyri základné charakteristiky