Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Štatistika - prednášky

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37236
Posledná úprava
05.04.2011
Zobrazené
662 x
Autor:
veronika821
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informácie členíme na:
 • - technické: podávajú údaje o tvare, rozmere, o strojoch a zariadeniach a technickom postupe
 • - sociálne: týkajú sa uspokojovania individuálnych a spoločenských potrieb obyvateľstva a zamestnancov
 • - ekonomické: obsahujú údaje o nákladoch, výnosoch, výsledku hospodárenia v organizáciách, podnikoch, vo finančných odvetviach a v celej ekonomike
Etapy štatistického skúmania

3. Štatistický rozbor - je konečná fáza štatistického skúmania, ktorou sa analyzujú získané výsledky a na ich základe formulujú sa závery. Bez rozboru štatistických ukazovateľov stráca sa význam celého štatistického zisťovania

Štatistická jednotka
Nevyhnutným predpokladom každého štatistického skúmania je hromadnosť. 
Hromadný jav sa skladá z mnohých individuálnych javov.
Nositelia hromadných stavov sa nazývajú štatistickými jednotkami 
Štatistická jednotka musí mať priestorové, časové a vecné vymedzenie

Napr. priestorové = Prešovský kraj
časové = 2005
vecné = HDP


Kľúčové slová:

štatistika

ISMPO

členenie ekonomických informácií

delenie štatistiky

vývoj štatistikyObsah:
 • Členenie ekonomických informácií
  Mikroekonomické informácieINFORMAČNÁ SÚSTAVA/SYSTÉM PODNIKU
  IS podniku
  Základné úlohy IS podniku
  Odbory ekonomických informácií Základné odbory informačnej sústavy podniku
  Odbory ekonomických informácií
  Základné odbory IS podniku 2. z hľadiska času
  Makroúroveň (štát)
  Pôsobnosť ŠÚ SR (výber)
  Mestská a obecná štatistika
  Databázy ŠÚ SR
  Vývoj štatistiky
  Zakladateľ štatistiky
  Cieľ predmetu štatistika
  Štatistický súbor
  Štatistické znaky- klasifikácia
  Obsah štatistického skúmania
  Princípy štatistického zisťovania
  Štatistický údaj
  Etapy štatistického skúmania