Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Prevencia kriminality

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41905
Posledná úprava
14.04.2013
Zobrazené
1 038 x
Autor:
tamas.kovacs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prevencia kriminality
Pojem kriminalita, príčiny a podmienky kriminality
Právny štát, sloboda, demokracia, humánna spoločnosť – cesta k budovanie nielen týchto cieľov je spojená s množstvom negatívnych spoločenských javov, jedným z ktorých je nepochybne kriminalita. Inštitút kriminality je z pojmového hľadiska odvodený od latinského slova „criminalis“ čo v preklade znamená trestný. Ako zjavne z pojmového hľadiska tohto slova vyplýva, bude je možné vo svojej podstate chápať z rôznych hľadísk. Pri zohľadnení diferenciačného kritéria určeného vednou disciplínou by prichádzalo do úvahy napríklad hľadisko kriminologické, sociologické, psychologické, právne a pod.

Kriminalita /trestná činnosť/ je súhrnom spáchaných trestných činov v danej spoločnosti za určitý časový úsek. Nevyhnutné je však zdôrazniť, že v danom prípade sa nejedná o jednoduchý súčet jednotlivých trestných činov, ale táto predstavuje ich organický súhrn. Na rozdiel od pojmu súčet, pojem súhrn totiž vyjadruje ak kvalitatívnu stránku kriminality. 

Kriminalite /trestnej činnosti/ ako súhrnu trestných činov zodpovedá vzájomná jednota všetkých znakov a vlastností, medzi ktoré je možné zaradiť :
a/ kriminalita ako masový jav,
b/ kriminalita ako sociálny jav,
c/ kriminalita ako trestnoprávny jav,
d/ kriminalita ako súhrn trestných činov.
Všetky uvedené znaky kriminality je nevyhnutné posudzovať vo svojej jednote. Zmena čo i len jedného znaku má z následok zmenu v inom znaku a nakoľko sú všetky
...

Kľúčové slová:

prevencia kriminality

kriminalita

VŠBMObsah:
 • Pojem, príčiny a podmienky kriminality
  Prevencia kriminality
  Zákon o prevencii kriminality a stratégia prevencie kriminality
  Viktimačná prevencia
  Prevencia majetkovej kriminality
  Prevencia hospodárskej kriminality a korupcie
  Prevencia násilnej kriminality
  Prevencia mravnostnej kriminality
  Prevencia organizovanej kriminality
  Prevencia kriminality mládeže
  Prevencia drogovej trestnej činnosti
  Recidíva kriminality a prevencia počítačovej kriminality