Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Prednášky z Pracovného práva

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41602
Posledná úprava
23.02.2013
Zobrazené
905 x
Autor:
PEPINO2323
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a predmet pracovného práva, vrátane charakteristiky závislej práce?
1965 – prijatie 1. Zákonníka práce – pracovné právo sa stáva kodifikovaným právnym odvetvím. PP je relatívne samostatné právne odvetvie slovenského právneho poriadku.
Relatívne – PP súvisí s inými právnymi disciplínami a vychádza z ústavy.
Samostatné – reguluje spoločenské vzťahy pracovnými normami, ktoré neupravuje žiadne iné právne odvetvie.
PP predstavuje súhrn pracovnoprávnych noriem, ktoré upravujú spoločenské pracovné vzťahy predovšetkým pri výkone závislej práce. Závislou prácou nie je podnikanie. 1.1. 2013 – v Zákonníku práce sa sprísňuje definícia závislej práce tak, aby jednoznačnejšie nebolo možné nahrádzať pracovné pomery, resp. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru inými formami zmluvných vzťahov – tzv. „zamestnávaním na živnosť“, resp. zmluvami podľa Občianskeho zákonníka. Ak ide o prácu vykonávanú:
• Vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca
• Osobne zamestnancom pre zamestnávateľa
• Podľa pokynov zamestnávateľa
• V mene zamestnávateľa
• V pracovnom čase určenom zamestnávateľom
• Za mzdu alebo odmenu
...

Kľúčové slová:

pracovné právo

pracovný vzťah

pracovná zmluva

pracovnoprávne vzťahy

pracovný pomer

skončenie pracovného pomeruObsah:
 • 1. Pojem a predmet pracovného práva, vrátane charakteristiky závislej práce?
  2. Pramene pracovného práva?
  3. Funkcie pracovného práva?
  4. Zásady pracovného práva?
  5. Individuálne a kolektívne pracovné právo?
  6. Pôsobnosť pracovného práva?
  7. Pracovnoprávne vzťahy?
  8. Zamestnanecké vzťahy v štátnej službe?
  9. Pracovnoprávne skutočnosti?
  10. Subjekty pracovnoprávnych vzťahov?
  11. Pracovný pomer?
  12. Druhy pracovných pomerov?
  13. Založenie a vznik pracovného pomeru?
  14. Pracovná zmluva – pojem a náležitosti?
  15. Skúšobná doba ako pracovnoprávny inštitút?
  16. Zmeny pracovného pomeru?
  17. Skončenie pracovného pomeru – všeobecná charakteristika?
  18. Výpoveď ako spôsob skončenia pracovného pomeru?
  19. Okamžité skončenie pracovného pomeru?
  20. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe?
  21. Skončenie pracovného pomeru uplynutím doby?
  22. Neplatnosť skončenie pracovného pomeru?
  23. Pracovný čas?
  24. Čas odpočinku a dovolenky?
  25. Zodpovednosť za škodu?
  26. Zodpovednosť zamestnanca za škodu?
  27. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu?
  28. Disciplinárna zodpovednosť v pracovnom práve?
  29. Formy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov?
  30. Verejno – právna povaha zamestnaneckých vzťahov v štátnej službe?

Zdroje:
 • Prof. Kuril pracovné právo 4. ročník prednášky zimný semester