Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Prednášky z podnikateľského rizika

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40287
Posledná úprava
23.05.2012
Zobrazené
1 357 x
Autor:
ancikak88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. prednáška: Charakteristické znaky úspešného podniku
Základné predpoklady úspešného podniku
- zárukou trvalého úspechu podniku je prispôsobovanie sa
- každá zmena so sebou prináša riziko
- základným cieľom riadenia procesu plánovanej zmeny v podniku je jej úspešné uskutočnenie – riziko z neúspechu pri uskutočňovaní zmeny sa musí znižovať najmenšiu možnú mieru
- riadenie zmien má väzbu na riadenie rizík a metódy znižovania rizík v podnikateľskom prostredí

Základné faktory podmieňujúce úspech podniku
Rôzne prístupy k hodnoteniu úspešnosti podniku:
- koncepcia dokonalých podnikov (Peters, Waterman)
- koncepcia kritických faktorov (Chung)
- koncepcie kritických faktorov na základe systémových prístupov
- pyramída desiatich faktorov úspechu podniku v globalizovaných podmienkach (Schnabel) – berie do úvahy aj okolie podniku
- tzv. modely excelencie EFQM

A. Koncepcia dokonalých podnikov
Úspešný podnik je ovplyvňovaný 7 vnútornými, vzájomne súvisiacimi faktormi, ktoré sa musia rovnomerne rozvíjať:
- stratégia podniku
- štruktúra podniku
- spolupracovníci
- schopnosti
- štýl riadenia podniku
- systémy a postupy podniku
- zdieľané hodnoty (kultúra) podniku
Tieto faktory úspechu definujú tzv. rámec 7S faktorov konzultačnej firmy McKinsey.
...

2. prednáška: Základné teoretické východiská podnikateľských rizík. Druhy podnikateľských rizík.
Vymedzenie pojmu rizika
- vo všeobecnosti sa v súčasnosti za riziko považuje nebezpečenstvo vzniku škody, poškodenia, straty alebo zničenia, prípadne nezdaru pri podnikaní
- neexistuje všeobecne uznávaná definícia
...

Kľúčové slová:

riziko

podnikateľské riziko

druhy rizík

manažmant rizíkObsah:
 • Charakteristické znaky úspešného podniku
  Základné teoretické východiská podnikateľských rizík. Druhy podnikateľských rizík
  Manažment podnikateľského rizika
  Nové koncepcie manažmentu rizika
  Riadenie podnikateľského rizika
  Analýza podnikateľského rizika
  Meranie podnikateľského rizika
  Hodnotenie podnikateľského rizika. Rozhodovanie v podmienkach rizika.
  Znižovanie podnikateľského rizika
  Poistenie rizika

Zdroje:
 • Poznámky z prednášok (prof. Dudová).