Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Prednášky na predmet Národohospodárska politika

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
125 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5658
Posledná úprava
14.11.2017
Zobrazené
2 613 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Miesto hospodárstva v spoločnosti, úlohy hospodárstva a tvorivosť v riešení úloh hospodárstva, politická povaha hospodárstva, príklady z praxe.

Hospodárstvo - rozumieme tým presne ten istý obsah ako slovo ekonomika!!!

Tézy:
1. Do budúcnosti treba prijať úplne novú kultúrnu stratégiu
2. Industriálnosť hospodárenia

1. Oblasť poznania: ako vyrábať, čo vyrábať a aký z toho budem mať úžitok
2. Aké sú následky ich doterajšieho...

Následky industriálneho hospodárenia:
- v prírode narastá energetická, transformačná (dejová) a štruktúrna entropia (nevedomosť, neusporiadanosť),
- následok v oblasti vôd - ľudia presmerovali 1/3 všetkých trás tokov, nadmerné využívanie podzemných vôd, znečisťovanie oceánu
- spoločenská oblasť - problém bohatstva a chudoby, zmena pozície dôstojnosti človeka

Kľúčové slová:

hospodárstvo

prostriedky

ekologická politika

hospodárska politika

stratégia

menová politikaObsah:
 • 1. Miesto hospodárstva v spoločnosti, úlohy hospodárstva a tvorivosť v riešení úloh hospodárstva, politická povaha hospodárstva, príklady z praxe.
  2. Systémová povaha hospodárstva a jeho politickej stránky, druhy spoločenských javov
  3. Rozvinuté definovanie hospodárstva a hospodárskej politiky, druhy hospodárstiev a ich politík
  4. Postupy, prostriedky, nástroje a úlohy hospodárskej politiky
  5. Vplyv trendov globalizácie a integrácie na hospodársku politiku v podmienkach SR
  6. Politika hospodárskej súťaže
  7. Stabilizačná hospodárska politika, jej ciele, postupy, prostriedky a nástroje. Rozpočtová a menová politika.
  8. Politika konkurencieschopnosti hospodárstva:
  - štruktúrna hospodárska politika
  - proexportná politika
  - konkurencieschopnosť NH a v podmienkach EÚ
  9. Sociálna politika
  10. Príjmová (dôchodková) politika
  11. Ekologická politika
  12. Vonkajšia hospodárska politika
  13. Vývoj praktickej hospodárskej politiky
  14. Hospodárska politika EÚ a hospodárstva SR (priebeh a výsledky transformácie), stratégia hospodárskej politiky EÚ - ciele, problémy, možnosti