Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie (prednášky)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40289
Posledná úprava
23.05.2012
Zobrazené
3 724 x
Autor:
ancikak88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súbor obsahuje poznámky z prednášok Medzinárodného manažmentu a medzinárodné podnikania (vyučujúci prof. Táncošová).
Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie

1. téma: Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života vznik medzinárodného podnikania. Historický vývoj nadnárodných spoločností a mechanizmus ich fungovania.

Ad1. Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života
Internacionalizácia – je proces zvyšovania vplyvu firiem pri medzinárodných činnostiach v ďalšom období. Vytváranie transakcií s firmami v iných krajinách.
Trhové vzťahy – v ekonomikách sa rozvíjali smerom do:
- hĺbky na úrovni jednotlivých národných ekonomík
- šírky a postupne presahovali rámec národných ekonomík a rozvíjali sa
- až nadobudli celosvetovú dimenziu a sformovalo sa svetové hospodárstvo Historicky sa presadzuje tendencia k prehlbovaniu, ale aj k bariéram internacionalizácie (
vojny, recesie a pod.)

. Príčiny rastúcej internacionalizácie
Príčiny z hľadiska trhov alebo podnikateľských subjektov sú rozdielne. Najčastejšie sa uvádzajú:
- ekonomické príčiny:
o vyššia ziskovosť oproti domácemu trhu
o lepšie využívanie výrobných zdrojov
o životnosť výrobných kapacít
o nižšie výrobné náklady
o zvýšený odbyt pri existencii zahraničných pobočiek a pod.
o dobrá infraštruktúra
o prístup ku know-how a pod.

- mimoekonomické príčiny:
o ako napr. politické, kultúrne, dôvody z určitých tradícií, zvykov a iné (politická stabilita či nestabilita, ochota nadväzovať MEV,
národné záujmy, nacionalizmus a pod.)
...

Kľúčové slová:

medzinárodné podnikanie

medzinárodný manažmentObsah:
 • 1. Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života a vznik medzinárodného podnikania. Historický vývoj nadnárodných spoločností a mechanizmus ich fungovania.
  2. Medzinárodné podnikanie – podstata, príčiny vzniku a formy realizácie. Motívy investorov a dôsledky vstupu zahraničného kapitálu.
  3. Formy medzinárodného podnikania a vstupu na zahraničný trh (zahraničné investície - priame a nepriame, jointventures, strategické aliancie a pod.).
  4. Teoretické aspekty a praktická realizácia priamych zahraničných investícií.
  5. Výhody a nevýhody medzinárodného podnikania a vplyv medzinárodného podniku na funkčné oblasti. Riziká v medzinárodnom podnikaní.
  6. Podstata medzinárodného manažmentu a podnikania, význam medzinárodného manažmentu a podnikania, manažéri a medzinárodné pracovné prostredie.
  7. Eliminácia rizík v medzinárodnom podnikaní a formy financovania medzinárodného podnikania.
  8. Medzinárodný strategický manažment, medzinárodné podnikateľské stratégie, základné zdroje rastových stratégií.
  9. Medzinárodná strategická orientácia a strategické rozhodovanie v medzinárodnom podnikaní. Metódy strategického rozhodovania a medzinárodné podnikanie.
  10. Manažment v medzinárodnom podniku (podstata organizačnej štruktúry jej rozdelenie, informačná, personálna a finančná politika).
  11. Medzinárodný manažment ľudských zdrojov, úloha riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v medzinárodne činnom podniku, zodpovednosť manažérov ľudských zdrojov za zvyšovanie motivácie, efektivity a zlepšenie výkonnosti.
  12. Medzinárodná podnikateľská etika jej podstata a význam. Historický vývoj a medzinárodná podnikateľská etika. Sociálna zodpovednosť medzinárodných podnikov.
  13. Aspekty kultúry v medzinárodnom manažmente, kultúra v medzinárodnom manažmente, firemná kultúra a jej funkcia, rôzne prístupy k vysvetleniu kultúry.
  14. Globalizácia a jej vplyv na medzinárodné podnikanie Nadnárodné spoločnosti a ich význam vo svetovej ekonomike, podstata nadnárodných spoločností, proces internacionalizácie činností.

Zdroje:
 • Poznámky z prednášok