Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Medzinárodné vzťahy (poznámky Oskar Krejčí)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
128 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
25949
Posledná úprava
20.06.2016
Zobrazené
3 662 x
Autor:
anielik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poznámky sú vypracované na základe predášok Oskara Krejčího a na zákláde jeho poslednej publikácie "Mezinárodní politika" (2007)

1/ MOCENSKÁ ROVNOVÁHA- DEFINÍCIA, ČO JE SYSTÉM, ANARCHIA A ŽIVELNÁ STABILITA. ROZDIEL MEDZI VNÚTROŠTÁTNYM A SVETOVÝM POLITICKÝM SYSTÉMOM.

SYSTÉM (svetový politický systém) umožňuje ukázať aké sú vzťahy medzi štátmi a hlavne vysvetliť prečo rôzni aktéri v rozličných obdobiach si počínajú veľmi podobne.
Vplyv systému na správanie štátu je v zásade dvojaký:
1. prostredníctvom socializácie aktérov - individuálne a sociálne skúsenosti so zahraničnou politikou
- poznávanie aktuálneho stavu systému
2. prostredníctvom konkurencie výberu úspešných aktivít a k modifikácii konania až do reálnej podoby
Systém ako taký sa prispôsobuje prostrediu. Sociálne prostredie politického systému je od 16 storočia kapitalizmus, ktorý určuje základné a konkrétne podoby sociálnemu a politickému systému.

VNÚTROŠTÁTNY A SVETOVÝ POLITICKÝ SYSTÉM
Tvrdenie, že svetová politika sa odohráva v prostredí anarchie hovorí iba o tom, že v tomto systéme neexistuje ústredná moc či autorita, ktorá by vedome a samostatne rozhodovala o postavení jednotlivých aktérov, určovala normy ich správania sa a ktorá by bola schopná presadiť svoje rozhodnutia. Treba si uvedomiť, že svetový politický systém je i sférou kooperácie a vzájomnej závislosti, niekedy aj solidarity. Je skôr prostredím špecifických vzťahov, neistoty a potenciálneho násilia než čistého zmätku.
Pre štáty je prvoradou podmienkou prežitia dostatočná moc. Popritom je ale sama existencia každého štátu spojená s sociálno-ekonomickými zmenami, čiže so zmenou mocenského potenciálu. Rozhodovanie o zahraničnej politike prebieha v podmienkach tzv. BEZPEČNOSTNEJ DILEMY - čo znamená, že štátnik pri rozhodovaní o zabezpečení bezpečnosti štátu berie v úvahu iba tie alternatívy, ktoré majú nutne nežiadúce dôsledky = ak bude zvyšovať silu, vyvolá tým recipročnú aktivitu svojich nepriateľov, a ak nebude zvyšovať svoju silu, poklesne jeho relatívna moc.
V medzinárodnej politike poznáme tri nástroje používané v snahe zmeniť štruktúru svetového politického systému: vojna, diplomacia a medzinárodné právo. Vojna je "ultima ratio". Zahraničná politika štátu musí pri každom rozhodovaní, ktoré by mohlo narušiť exitujúcu rovnováhu, vziať do úvahy ohľad na riziko vojny.
Pojem ANARCHIA alebo ŽIVELNÁ MOCENSKÁ ROVNOVÁHA (STABILITA) sú zovšeobecnením skúseností ľudí z existencie útočných vojen, z častej neschopnosti štátov dohovoriť sa a z nedodržania zmlúv.

Kľúčové slová:

Mocenská rovnováha

svetový politický systém

kolektívna bezpečnosť

svetový a národný štát

aktéri svetovej politiky

medzinárodné organizácie

globalizácia

diplomacia

terorizmus

vojnaObsah:
 • 1/ Mocenská rovnováha- definícia, čo je systém, anarchia a živelná stabilita. rozdiel medzi vnútroštátnym a svetovým politickým systémom.
  2/ Konflikt, kríza, vojna- definícia, rozdiel a prelínanie.
  3/ Štruktúra svetového politického systému - multipolarita, bipolarita a hegemónia.
  4/ Kolektívna bezpečnosť- definícia, rozdiel voči anarchii a svetovému štátu, vývoj idei, idea, možnosť presadenia.
  5/ Svetový štát- definícia, rozdiel voči anarchii a kolektívnej bezpečnosti, vývoj idei, možnosti presadenia.
  6/ Štát ako aktér svetovej politiky. definície štátu a pojem suverenity.
  7/ Národný štát. definície národa a štátu, vývoj suverenity.
  8/ Medzinárodná organizácia- definícia, charakteristika, typy. medzištátna organizácia- osn a eú. nevládna medzinárodná inštitúcia. nadnárodná korporácia.
  9/ Globalizácia- definícia, stav. demokracia a hegemón vo svetovej politike.
  10/ Národný (štátny) záujem- definícia. doktrína, stratégia a technika zahraničnej politiky.
  11/ Diplomacia- definícia, história, diplomatické jednanie, zastupovanie štátu, nátlak.
  12./ Medzinárodné právo- definícia, formovanie medzinárodného práva a problém užitia sily. ľudské práva.
  13/ Propaganda, špionáž, terorizmus.
  14/ Vojna- definícia vojny, obmedzená a totálna vojna. stratégia pružnej reakcie a stratégia hromadnej odvety.
  15/ Kontrola zbrojenia a odzbrojenia. rozdiel pojmov, stav a možnosti.