Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Komparatívna pedagogika

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
107 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
889
Posledná úprava
19.06.2017
Zobrazené
3 624 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vybrané učebne texty sú určene pre orientáciu študentov odboru pedagogika a jej špe¬cializácií, najmä však predškolskej pedagogiky. Venujú sa otázkam rozvoja svetovej pedagogiky a to predovšetkým v dvoch oblastiach:
1. Prvou oblasťou je tematika medzinárodného porovnávania situácie medzi jednotlivými národnými školskými systémami a zovšeobecňovania, ktorým smerom sa vyvíjajú celosvetové tendencie rozvoja školstva. Týmito otázkami sa zaoberá samostatná pedagogická disciplína, označovaná ako porovnávacia, či komparatívna pedagogika. Jej vzniku, rozvoju, základným teoretickým otázkam a aktuálnym problémom je venovaná kapitola 1 a 2.
2. Druhým okruhom je súčasná situácia v predškolskej výchove, označovanej tiež ako preprimárne vzdelávania v medzinárodných súvislostiach, tak ako ju posudzuje práve porov¬návacia pedagogika. Predškolskej výchove vo svete a v nej najviac medzinárodne diskutovaným otázkam je venovaná kapitola 3 a 4. Stručný výber týchto učebných textov však môže byt' zaujímavý aj pre ostatných čitateľov, najmä študentov učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy a ich pedagógov.

Kľúčové slová:

výchova

negramotnosť

vzdelávanie

porovnávanie

komparatívna pedagogika

indikátory vzdelávaniaObsah:
 • Základy porovnávacej pedagogiky .
  1. Poj em "porovnávacia" pedagogi ka
  2. Predmet porovnávacej pedagogiky
  3. Obsah a tematické oblasti porovnávacej pedagogiky
  4. Funkcie porovnávacej pedagogiky
  5. Iinštitúcie pre rozvoj porovnávacej pedagociky
  6. Aktuálne otázky porovnávacej pedagogiky
  7. Porovnávanie, medzinárodná klasifikácia stupňov a indikátory vzdelávania
  8. Negramotnosť, funkčná negramotnosť
  9. Multikultúrna výchova

Zdroje:
 • Goga, M.: Kapitoly z porovnávacej pedagogiky dospelých. Košice, FF UPJS 1993.
 • Juva, V. - Liskar, C.: Úvod do srovnavaci pedagogiky. Praha, SPN 1982.
 • Kosova, B.: Vybrané kapitoly z porovnávacej pedagogiky a alternativne pedagogické koncepcie. Banská Bystrica, PF UMB 1996.
 • Prucha, J. Promeny vzdelavani v mezinarodnim kontextu. Praha, Karolinum 1992.
 • Prucha, J., Multikulturni výchova a vzdelávaní. Pedagogika, 41, 1991, c. 3, s. 269 - 275. Prehled pedagogiky. Praha, Portal 2000.
 • Prucha, J., Vzdelavani a skolstvi ve svete. Praha, Portal 1999.
 • Rosenzweig, M.: Funkce a ukoly srovnavaci pedagogiky v soucasnosti. Pedagogika, 39. 1989,c.6,s.658-665.
 • Vanova, M.: Srovnavaci pedagogika a jeji teoreticke problemy. Pedagogicka revue. 51. 1999, c. 5,5.410-417.