Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Finančná analýza a Finančné plánovanie

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43630
Posledná úprava
31.12.2013
Zobrazené
955 x
Autor:
dk3011
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmet finančnej analýzy
- Podnik, jeho činnosti, výsledky
- Organizačné zložky podniku (časti podniku)
- Základným cieľom podnikania je maximalizácia hodnoty podniku resp. maximalizácia hodnoty majetku vlastníkov (shareholdervalue) pri rešpektovaní záujmov všetkých subjektov zúčastnených na podnikaní (stakeholdervalue). Hodnota podniku sa chápe ako súčasná hodnota očakávaných budúcich výnosov.
- FEA: zistiť, či podnik tento cieľ dosahuje, prispieva k nemu, t.j. ako efektívne transformuje vstupy na výstupy.
- Vstupy: ľudia, kapitál, manažérske zručnosti, technické znalosti a technické zručnosti.
- Výstupy podľa poslania podniku (misia) a jeho zameranie, t.j. predmetu podnikania: výrobky, služby, tovary.
- Predmet podnikania výrazne ovplyvňuje úroveň efektívnosť transformácie vstupov (finančné výsledky podniku) → je nutné zohľadňovať pri analýze.
...

Kľúčové slová:

finančná analýza

finančné plánovanie

súvaha

majetok

kapitál

imanie

výnosy

straty

Altmanov index

finančné zdravie

rozpočtovanieObsah:
 • Predmet finančnej analýzy
  Vstup
  Výstup
  Postup finančnej analýzy: Čo a ako bude analyzované?
  Ukazovateľ finančnej analýzy
  Sústavy ukazovateľov
  Užívatelia výsledkov finančnej analýzy
  Informačné zdroje finančnej analýzy
  Základné informačné zdroje: účtovná závierka
  Ďalšie zdroje informácií pre finančnej analýzy
  Súvaha podniku
  Majetok podniku
  Neobežný majetok
  Obežný majetok
  Zdroje financovania. Pasíva
  Vlastný kapitál (imanie)
  Záväzky. (Cudzie zdroje financovania)
  Dlhodobé záväzky
  Krátkodobé záväzky
  Rezervy - v súvahe samostatná položka
  Súvaha podniku
  Aktíva
  Vývoj majetku podniku v čase
  Súvaha podniku z hľadiska času 
  Majetková štruktúra
  Finančná štruktúra
  Finančná štruktúra podľa druhu podnikania v %
  Dlhodobý majetok a zdroje financovania podľa druhu podnikania v %
  Horizontálne pravidlo financovania
  Horizontálne pravidlo financovania. Čistý pracovný kapitál
  Výkaz ziskov a strát
  Vznik nákladov a výnosov
  Výnosy a náklady podniku
  Prehľad o peňažných tokoch (CashFlow)
  Voľný cashflow (FreeCashFlow)
  Využitie cash flow
  Riziká a predpoklady FA
  Porovnateľnosť informácií
  Dôsledky inflácie
  Finančné pomerové ukazovatele
  Analýza platobnej schopnosti
  Analýza výnosnosti (rentability) kapitálu
  Ukazovatele výnosnosti (rentability) - rozklad.
  Analýza ľudských zdrojov
  Analýza objemu a intenzity práce
  Analýza objemu práce
  Analýza intenzity práce
  Analýza intenzity práce a odmeňovania
  KraličkovQuicktest
  Quick test spoločnosti Nábytok
  Index bonity spoločnosti Nábytok
  Altmanov index finančného zdravia
  Altmanov index finančného zdravia
  AltmanovoZ-score spoločnosti Nábytok
  Index Neumaierových.
  Index dôveryhodnosti IN95
  Tafflerov model
  Predikčné modely
  Finančná analýza na základe ukazovateľov pridanej hodnoty
  Ďalšie trendy vo vývoji finančnej ekonomickej analýzy
  Ukazovatele na báze cashflow
  Ukazovatele na báze pridanej hodnoty
  Finančné plánovanie
  Finančné plánovanie podniku
  Úloha finančného plánovania
  Štruktúra finančného plánu
  Dlhodobý finančný plán
  Minimálny obsah dlhodobého FP
  Krátkodobý finančný plán
  Minimálny obsah krátkodobého FP
  Metódy tvorby finančného plánu
  Rozpočtovanie potreby prevádzkového kapitálu
  Rozpočtovanie potreby prevádzkového kapitálu
  Rozpočtovanie hotovosti
  Prognóza výšky tržieb
  Metódy plánovania finančných výkazov