Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Etika a hodnoty

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37340
Posledná úprava
17.04.2011
Zobrazené
934 x
Autor:
sidielko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hodnoty a ich význam pre morálku
Morálka- určitá forma regulácie spoločnosti, vzniká vtedy, keď prestane byť nutná biologická regulácie

ZMENY V SPÔSOBE ŽIVOTA
ROZDIELY – kultúrne; sociálne euroamerická kultúra a východné kultúry
Rozdiely v dostupnosti - vzdelania; - pracovných príležitostí - zdravotníckych a i. služieb

PROBLÉMY, ktoré súvisia so soc. prácou:
1.) životný štýl , ktorý ovplyvňuje zdravotný stav na 50 – 60% (zdravotná gramotnosť) - nárast chronických ochorení, bezdomovci, migranti
2.) kultúra chudoby prienik s etnicitou - prostitúcia, opúšťanie detí, návrat TBC, pohlavne prenosné choroby, HIV, AIDS
3.) kriminalita 4.) suicidalita = samovražednosť

FUNKCIE MORÁLKY Regulatívna, socializačná, sociálno - kritická
LÍNIE VÝVOJA MORÁLKY - od kolektívnej a vonkajšej zodpovednosti k zodpovednosti individuálnej a vnútornej - od špecifických pravidiel k hľadaniu všeľudsky platných hodnôt a morálnych noriem – zlaté pravidlo
ETIKA = teória morálky, je to disciplína, ktorá sa zaoberá morálkou Funkcie etiky: -deskriptívna – poznávanie a opis morálnych javov -normatívna – hodnotové súdy o tom, čo je morálne (ne)prípustné -formatívna – hľadá spôsoby utvárania mravnosti

KATEGÓRIE A POJMY-dobro, zlo,povinnosť,sloboda, zodpovednosť,cnosť  

Kľúčové slová:

hodnoty

morálka

etika

sociálna spravodlivosť

kresťanské cnosti

neresti

moc

násilie

dôstojnosťObsah:
 • 3. TEÓRIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY
  4. KANT
  5. POSTMODERNIZMUS 20. st.
  6. PRAGMATIZMUS – etika
  7. NEOPRAGMATIZMUS – R. Rorty (1931 – 2007)
  8. UTILITARIZMUS 18. -19. st.
  9. KONZEKVENCIALIZMUS
  10. ETIKA SPRAVODLIVOSTI
  11. ETIKA CNOSTI A DOBRÉHO ŽIVOTA
  12. ETIKA ZODPOVEDNOSTI
  13. PROBLÉM MOCI A NÁSILIA
  14. MORÁLNY a MRAVNÝ KONFLIKT
  15 . POJEM ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI