Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Ekonomika podniku + výpočty

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
78 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40290
Posledná úprava
24.05.2012
Zobrazené
1 548 x
Autor:
ancikak88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súbor obsahuje poznámky z prednášok ekonomiky podniku (vyučujúci prof. Neumannová). + výpočty.

Podnikanie
- v zmysle Obchodného zákonníka chápeme podnikanie ako: sústavnú činnosť vykonávanú podnikateľom samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.
- podnikanie je využívanie ekonomických príležitostí, na ktoré musíme mať vytvorené objektívne predpoklady
- základným predpokladom je vytvorenie konkurenčného prostredia prostredníctvom legislatívneho rámca
- Obchodný zákonník, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon o ochrane hospodárskej súťaže,
Občiansky zákonník
- schopnosť podniku využiť konkurenčné prostredie je vnútorná podnikavosť podniku
- podnikateľ musí mať svoje vlastné subjektívne predpoklady na podnikanie
- subjektívne predpoklady sú: skúsenosť, kreatívnosť, prispôsobenie, zodpovednosť, osobnosť s autoritou, musí si klásť náročné ciele, pozitívna predstava o sebe – vychádzajú z osobnej charakteristiky

Podnikateľ
- podnikateľ je nositeľom podnikateľských aktivít
- podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka je:
o osoba zapísaná v obchodnom registri. Obchodný register je zoznam všetkých podnikov, a to v štruktúre všetkých PO a FO, ktorí o zápis požiadali. Osoba zapísaná v obchodnom registri sú obchodné spoločnosti a družstvá
o osoba, ktorá podniká na základe oprávnenia o živnostenskom podnikaní
o osoba, ktorá podniká na základe osobitných právnych predpisov, slobodné povolania. Slobodné povolanie je napr.: súdny znalci, architekti, audítori, lekári, lekárnici, atď.
o fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitných predpisov – je to súkromne hospodáriaci roľník
...

Kľúčové slová:

ekonomika podniku

náklady

dlhodobý majetok

obežný majetok

podnikateľské rizikoObsah:
 • - podnikanie, podnikateľ, podnik
  - riziko podnikania
  - právne formy podnikov
  - lokalita podniku
  - kríza podniku
  - združovanie podnikov
  - majetok podniku
  - náklady podniku
  - kapitálová štruktúra
  - výpočty:
  analýza citlivosti
  delenie zisku v s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstve, v holdingu
  výpočet počtu robotníkov
  mzdy
  odpisy
  normatív obežného majetku

Zdroje:
 • prednášky a cvičenia