Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Dejiny slovenského práva - prednášky

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9952
Posledná úprava
11.10.2018
Zobrazené
2 535 x
Autor:
vampirkaxy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
prednášky z predmetu Dejiny slovenského práva - zimný semester

TRESTNÉ PRÁVO V OBDOBÍ RANÉHO FEUDALIZMU:
· Nieslo znaky starých rodových zvyklostí
· Vychádzalo sa z princípu odplaty, ten kto spáchal zločin sa zodpovedal poškodenému, resp. jeho pozostalým príbuzným - zásada zrkadlového trestu (talio = poena talionis). Bola to základná zásada uplatňovaná v starovekom svete, vykonávaná svojpomocou alebo krvnou pomstou, kedy spravodlivosť zobrali do svojich rúk príbuzní.
· Ku koncu tohto obdobia sa obmedzovala krvná pomsta a svojpomoc, ale úplne sa nezakazovala
· Do tohto výkonu svojpomoci štát nezasahoval, postupne v priebehu panovania nasledovníkov Štefana I. sa začala táto krvná pomsta nahrádzať výkupným (compositio), ktoré bolo spojené s s cirkevnými trestami (pokánie, pôst).

TRESTY - boli zväčša odstrašujúce: o Krádež sa trestala oslepením o Krivá prísaha odseknutím pravej ruky o Krivé svedectvo vypálením biľagu
· Trest smrti sa vykonával sťatím, obesením, v mestách utopením, upálením a rozštvrtením
· Tresty spojené s odňatím slobody - predaj do otroctva, v mestách mučenie na klade

Kľúčové slová:

právo

trest

právny proces

vlastníctvo

majetok

trestný činObsah:
 • obecné pojmy
  rodinné právo
  manželské právo
  věcná práva
  vlastnictví a jeho jednotlivé formy
  ďalšie vecnoprávne inštitúty
  dědické právo
  obligační právo
  trestní právo
  procesní právo
  obecně k vývoji státu
  stredoveke pravo
  oblasti stredovekeho prava
  velkomoravská říše
  uherský stát a právo v raném středověku (do konce 12. století)
  období feudální rozdrobenosti (13. a 14. století)
  období stavovské monarchie (od konce 14. století do roku 1526)
  období feudálního absolutismu v uhrách (1526-1848)
  dejiny slovenského práva - martin oravec
  manzelske a rodinne pravo
  trestne pravo
  procesné právo
  trestné právo v období raného feudalizmu
  trestné právo v období feudálnej rozdrobenosti a stavovskej monarchie
  trestné činy šľachticov