Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Bankovníctvo v EÚ (kompletné prednášky a podklady)

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41799
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
893 x
Autor:
aneta.caputova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod do bankovníctva
• základom fungovania trhovo orientovanej ekonomiky je rozvinutie celého finančného systému, ktorého rozhodujúcou zložkou je bankovníctvo
• Banky sú najdôležitejšími subjektami finančného sprostredkovania
• vznik bánk predchádzal dlhý histrický vývoj, pričom začiatkom bol vznik peňazí ako osobitného tovaru
• delba práce, špecializácia, postupne viedla k zániku naturálnej výmeny a k používaniu všeobecných ekvivalentov hodnoty-peňazí
• Peniaze – odborná literatúra obsahuje mnoho definícií, napr. peniaze predstavujú všeobecnú pohľadávku, sú to poukážky na statky, sú akékooľvek aktívum ktoré je všeobecno prijímané pri platení za tovary a služby
• Určujúcim faktorom, ktoré možno pokladať za peniaze, je schopnosť tohto aktíva plniť určité funkcie
o ako prostriedok výmeny (musia byť všeobecne prijatelné)
o ako miera hodnoty ( jednotka oceňovania aktív, tovarov a služieb)
o ako uschovateľ hodnôt ( v peňažnej a nepeňažnej forme)
...

2. Vývoj bankovej sústavy
- vznik a rozmach bánk (prijímanie vkladov a poskytovanie úverov) v 17. a 18. storočí súvislosti s priemyselnou revolúciou (Anglicko, Holandsko...)
- prvou bankovou inštitúciou na našom území bola filiálka Viedenskej prvej rakúskej sporitelne založenej v roku 1824 v Bratislave
- najstaršia slovenská banka Turčiansko-svätomartinská sporiteľňa vznikla v roku 1868
- v rokoch 1945 – 1950 prešla banková sústava značnou prestavbou (koncentráciou)
- v roku 1950 vznik štátnej banky ČS zlúčením Národnej banky ČS, Živnostenskej banky, Slovenskej Tatrabanky a Poštovej sporiteľne (právna subjektivita týchto bánk zostala zachovaná)
...

Kľúčové slová:

bankovníctvo

banková sústava

európska menová únia

NBS

ECB

komerčné banky

platobné systémy

bankové tajomstvoObsah:
 • Úvod do bankovníctva
  Vývoj bankovej sústavy
  Súčasná štruktúra bankovej sústavy
  Vznik Európskej menovej únie
  Vstup SR do Európskej menovej únie a prijatie Eura
  NBS ako súčasť ESCB
  Operácie menovej politiky po vstupe SR do Eurozóny
  Regulačné opatrenia ECB
  Komerčné banky
  Platobné systémy
  Dohľad nad finančným trhom
  Bankové tajomstvo
  Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti