Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Poisťovníctvo - kompletné poznámky z 1. ročníka

«»
Prípona
.pdf
Typ
poznámky
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41246
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
1 373 x
Autor:
pipacs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Poistenie a zaistenie
Poistenie predstavuje také ekonomické a peňažné vzťahy v trhovej ekonomike, prostredníctvom ktorých sa tvoria a rozdeľujú peňažné poistné rezervy (v SR technické rezervy) tzv. poisťovacím spôsobom rozdeľovania. Poisťovací spôsob rozdeľovania predstavuje uplatňovanie princípu solidárností, podmienenej návratnosti a neekvivalentnosti. Tieto princípy budú podrobnejšie rozvedené a vysvetlené v ďalšej časti. Ide teda o vytváranie poistných (technických) rezerv z príspevkov poistených, t.j. z poistného a tiež o vyplácanie poistných plnení za škody spôsobené poistnou udalosťou, ktorá poškodila majetok, zdravie, prípadne iné činnosti a výsledky práce poisteného či poistníka, respektíve jeho záujmy...

2. Poistenie ako ekonomická kategória
Poistenie má vo svojom vecnom základe ekonomickú či peňažnú povahu, ako v poisťovni, tak i u poisteného subjektu. Hlavný záväzok z poistenia je výplata príslušnej čiastky vo forme poistného plnenia po realizácii poistnej udalosti, čo je povinnosťou poisťovne. Klient je povinný zaplatiť poistné podľa dohodnutých poistných podmienok a poistnej zmluvy, v dohodnutom poistnom období alebo naraz, a to v peňažnej forme. Preto býva poistenie definované ako efektívny spôsob tvorby a rozdeľovania peňažných rezerv na úhradu potrieb poisteného, ktoré mu vznikli v dôsledku poistnej udalosti.
...

Kľúčové slová:

poisťovníctvo

poistenie a zaistenie

klasifikácia poistenia

životné poistenie

neživotné poistenie

legislatíva v poisťovníctve

poistný trhObsah:
 • 1. Poistenie a zaistenie
  2. Poistenie ako ekonomická kategória
  4. Klasifikácia poistenia
  5. Klasifikácia na poistné odvetvia a poistné druhy
  6. Životné poistenie
  7. Neživotné poistenie
  8. Legislatíva v poisťovníctve
  9. Komerčná poisťovňa
  10. Poisťovníctvo
  11. Poistný trh
  12. Poistný trh v slovenskej republike