Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Národohospodárska politika - študijné materiály

«»
Prípona
.rar
Typ
poznámky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8668
Posledná úprava
12.04.2018
Zobrazené
2 047 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Menová politika

Menová politika vyjadruje peňažnú politiku otvoreného hospodárstva danej krajiny v podmienkach systému rozdielnych menových a kurzových systémov sveta.
Prostredníctvom od vlády nezávislého subjektu (centrálnej, emisnej banky) ovplyvňuje a reguluje zmeny agregátneho dopytu a agregátnej ponuky peňazí tak, aby sa dosiahli ciele hospodárskej politiky
Je zameraná na kontrolu množstva peňazí v obehu a úrokovej miery, s cieľom ovplyvniť rozhodujúce makroekonomické veličiny.

Centrálna banka

Nositeľom menovej politiky - kompetencie menovej politiky vykonáva centrálna banka.
Centrálna banka (CB) prostredníctvom kontroly zásoby nominálnych peňazí (peňažnej zásoby) alebo pomocou pohybu úrokových sadzieb pôsobí na stabilizáciu ekonomického vývoja, hlavne stabilitu cenovej hladiny (synonymum tiež - boj proti inflácii, resp. zdravý menový vývoj ....), ďalej centrálna banka sleduje podporu agregátneho výstupu - HDP, úroveň zamestnanosti a rovnovážnu platobnú bilanciu. Centrálne banky vo vyspelých trhových ekonomikách uskutočňujú svoju činnosť nepriamo tak, aby zabezpečili plynulý a správny tok peňažných prostriedkov na peňažných a kapitálových trhoch s cieľom adekvátneho financovania investičných projektov a spotrebných výdavkov. Iba niekedy sa centrálne banky uchyľujú k priamemu - direktívnemu regulovaniu úveru.
Sprostredkovane sú nositeľmi menovej politiky i jednotlivé obchodné banky.

Kľúčové slová:

politika

hospodárska politika

menová politika

fiškálna politikaObsah:
  • Menová politika
    Fiskálna politika
    Politika hospodárskej súťaže
    Vonkajšia hospodárska politika
    Rozpočtová (fiskálna) politika