Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Ľudské a občianske práva

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9014
Posledná úprava
08.06.2018
Zobrazené
978 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sú to oprávnenia priznané jednotlivcovi. Umožňujú mu využiť svoje schopnosti, inteligenciu a talent na uspokojenie svojich potrieb, túžob a cieľov. Pri ľudských právach sa vychádza zo zmluvnej koncepcie, teda zo zmluvy medzi občanmi a štátom. Táto predpokladá nasledovné prvky:
- racionalizmus- k nevyhnutnosti spolunažívať priviedol ľudí rozum.
- prirodzený stav- akási ideálna predstava pred * štátu, keď chýba autorita, ktorá by usmerňovala chod spoločnosti, ľudia sú slobodní. Niektorí toto obdobie nazývajú „zlatým vekom“(Roussoae), iní (Hobbes) hovoria o období, „keď sa človek človeku stáva vlkom“.
- prirodzené práva- sú to oprávnenia, vlastné ľudskej bytosti. Nepochádzajú od moci, ale zamedzujú moc štátu, aby ich rešpektovala
- spoločenská zmluva- predstavuje dohodu medzi občanmi o vytvorení inštitúcie(štátu), kt. by garantovala všetkým rovnaké práva bez ohľadu na majetok, fyzický stav...
Ak jedna zo strán (štát, inštitúcia) poruší zmluvu, občania majú právo postaviť sa na odpor (toto garantuje aj ústava SR).

Kľúčové slová:

ľudské práva

občianské práva

generácie

robotnícka trieda

problematika

medzinárodná úroveňObsah:
 • O ľudských právach môžeme hovoriť len vtedy keď:
  Štruktúra ĽP a ich generácie:
  Z historického kontextu môžeme hovoriť o 3 generáciách ĽP:
  Vývoj ľudských práv:
  VB:
  USA:
  FRANCÚZSKO:
  Na dodržiavanie ĽP prihliada:
  Občan sa môže domáhať prostredníctvom Rady Európy ĽP: