Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Danovnictvo vypracovane otazky

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36301
Posledná úprava
01.04.2019
Zobrazené
181 x
Autor:
martinela28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj teórie zdanenia
Daňová teória a politika je jednou z hlavných a rozhodujúcich oblastí štátno-rozpočtovej problematiky. Daň predstavuje najdôležitejšiu časť rozpočtových príjmov. Daň je finančná kategória, kt. existovala skôr ako ŠR. Štát pomocou nich sústreďuje prostriedky na úhradu svojich potrieb, ešte pred vznikom ŠR a to od vzniku štátu. Daňová teória a pol. predstavujú rozsiahlu oblasť štátno-rozpočtovej politiky, kt. je stredom ekonomického záujmu vzhľadom na svoj význam pre štát a spoločnosť. S daňami sa spájajú mnohé teórie ale aj rozdielne prístupy. Daň: Charakteristika nie je ľahká. Definície na daň sa vyskytujú od čias feudálnej spol. T. Akvinský v 13.stor charakterizoval daň ako dovolenú lúpež. Cirkev zase tvrdila, že neplatenie dane je ťažký hriech. Hobbes v 17. stor. - „daň je cena za vykúpenie mieru a cena za ochranu života“. Neskôr sa chápe daň ako výmena, pri ktorej štát dodáva služby a daňovník za ne platí. „Dane sú to, čo platíme za civilizovanú spoločnosť.“ - O W Holmes. Daň v súčasnosti: podľa právneho hľadiska sa daň charakterizuje ako povinná platba stanovená zákonom podľa vopred stanovenej daňovej sadzby nenávratným spôsobom ako forma príjmov verejných rozpočtov. Daň: -sa môže stanoviť iba zákonom, je povinná platba pre štát, má nenávratný charakter, pre daňovníka predstavuje zníženie jeho príjmov, musí mať stanovenú sadzbu. Fin-eko hľadisko: daň je finančná kategória rozdeľovania. Podľa tejto definície daň rozdeľuje dôchodky na 2 časti: 1)odvod do ŠR, 2)zbytok, kt. ostáva daňovníkovi. Vývoj daní: dane sa začali rozvíjať so vznikom štátu. vývoj daní bol v týchto etapách: otrokárska spol. 4000r.pnl., dane mali druhoradý význam, ako príjmy pre pokladnicu, boli nepravidelné, naturálna podoba, dobrovoľnosť platenia, vyberanie daní robili štátne org., V období staroveku dominujúcim zdrojom príjmov štátnej pokladnice boli domény = výnos z panovníkovho majetku a regály = poplatky za prepožičané práva patriace výhradne panovníkovi (právo ťažby). feudálna spol,5-18stor, 3obdobia - ranný - zákl. črty sa nemenia, vyberajú sa vojnové dane, rozvinutý - veľa zmien v daniach, D nadobúdajú peň.formu, štátne D, D feudálnych miest, preniká mocenský dualizmus do správy daní. Nepriame D, majetkové, výnosové. Mestám sa ukladajú dane tvz. repartičnou metódou (vopred sa určí daňový výnos a potom sa stanoví výška dane pre jednotlivých daňovníkov. Akvinský - „Panovník má vyberať dane tak, aby boli medzi členmi spoločnosti spoločnosti spravodlivo rozdelené.“ Klock - „újma z vyberania dane by mala byť menšia ako strata, ku ktorej došlo, keby sa nevyberala.“ neskorý - dovršuje sa absolutizmus, koniec 30ročnej vojny, dane sa stávajú pravidelným príjmom štátnej pokladnice, ostáva len daň majetková, z hlavy, obratová a výnosová. Hobbs formuloval podstatu teórie výmeny. Vychádza z ponímania štátu ako dobrovoľnej organizácie ľudí, keď existuje zmluvný vzťah občana k štátu. Quesnay - spája sa s ním prvý systematický výskum presunu a dopadu daní a následné účinky na chod ekonomiky, navrhuje daňový

Kľúčové slová:

dane

daňový systém

DPHObsah:
 • 1.Vývoj teórie zdanenia
  2.Daň ako finančno-ekonomická kategória a nástroj daňovej politiky
  3.Ciele a funkcie zdanenia
  4.Daňové princípy - ich charakteristika
  5.Daňové určenie a jeho konkretizácia v podmienkach daňovej sústavy sr
  6.Vysvetlite pojmy „daňová koordinácia“, „daňová aproximácia“ a „daňová harmonizácia"
  7.Posúďte reformu daňovej sústavy sr z roku 2004 s ohľadom na daňovú koordináciu, aproximáciu a harmonizáciu daňového systému krajín eú.
  8.Charakterizujte základné a doplnkové prvky daňovej techniky.
  9.Kritériá členenia daní
  10.Daňová sústava sr a jej vnútorný obsah z pohľadu vybraných kritérií členenia daní (napr.oecd)
  11.Daňový systém a jeho legislatívny základ (daňová štruktúra)
  12.Daňový systém, jeho podsystémy a prvky
  13.Daňový systém a jeho charakteristické črty (abstraktný, otvorený)
  14.Uveďte znaky „dobrého daňového systému“ podľa ekonóma musgrava /7/
  15.Vysvetlite 5 základných vlastností optimálneho daňového systému podľa j.e.stiglitza
  16.Predmet daňového konania a jeho základné zásady.
  17.Charakterizujte štádiá daňového konania.
  18.Daňová kontrola - jej predmet a priebeh
  19.Inštitúcie (subjekty) správy a kontroly daní v sr
  20.Daňové zaťaženie a nadmerné daňové bremeno
  21.Vplyv daní na ekonomické správanie daňovníkov - platiteľov daní.
  22.Vplyv daní na finančné hospodárenie podniku
  23.Optimálne zdanenie z pohľadu štátu a z pohľadu daňovníka - platiteľa daní.
  24.Naznačte základnú schému výpočtu dane z príjmu fyzickej osoby, právnickej osoby, vrátane čiastkových základov
  25.Naznačte základnú schému výpočtu dane zo spotreby (dph a spotrebné dane)