Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Meranie a kontrola závitov

«»
Prípona
.doc
Typ
meranie
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7453
Posledná úprava
25.02.2018
Zobrazené
1 953 x
Autor:
yosse
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Prekontrolujte úplnosť a kompletnosť prístrojov a podpíšte protokol o ich prevzatí.
2. Popíšte postup merania metódou svetelného rezu. Meranie metódou svetelného rezu robíme na dielenskom mikroskope.
3. Vložte menší kaliber medzi hroty dielenského mikroskopu a nepodarkovú časť znehybnite plastelínou. Zaostrite mikroskop na závit. Vyrátajte uhol stúpania závitu na d2 a podľa výsledku nastavte sklon mikroskopu tak, aby boli ostré oba boky závitu. Výsledky meraní zapisujte do tabuľky.
4. Urobte meranie rozstupu závitového kalibra. Namerané hodnoty zapisujte do tabuľky.
5. Urobte meranie vrcholového uhla závitového profilu na kalibri. Namerané hodnoty zapisujte do tabuľky.
6. Popíšte postup merania d2 metódou osového rezu. Meranie metódou osového rezu robíme na univerzálnom mikroskope.
7. Porovnajte priemerné hodnoty d2 získané meraním z predošlej úlohy (závitovým kalibrom a trojdrôtikovou metódou) a namerané jednou z optických metód.
8. Popíšte spôsob kontroly závitového profilu revolverovým okulárom. Pred výmenou revolverového okulára uvolnite skrutku a opatrne vložte okulár do mikroskopu. Pri kontrole profilu závitu dbajte na správne zvolený profil.
9. V technicko-ekonomickom zhodnotení meraní uveďte za akých

Kľúčové slová:

kaliber

svetelný rez

osový rez

okulár

meranie

kontrola závitovObsah:
 • 1. Zmerajte stredný priemeru závitu d2 na menšom kalibri metódou svetelného rezu.
  2. Zmerajte rozstup závitu metódou svetelného rezu.
  3. Zmerajte vrcholový uhol profilu závitu metódou svetelného rezu.
  4. Zmerajte stredný priemeru závitu d2 na väčšom kalibri metódou osového rezu.
  5. Urobte kontrolu závitového profilu revolverovým okulárom.
  6. Urobte technicko-ekonomické zhodnotenie meraní.