Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Vzory a slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámena, číslovky, slovesá, ...)

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37667
Posledná úprava
13.08.2011
Zobrazené
3 320 x
Autor:
mario455
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VZORY (12)
mužský rod
- životné: chlap a hrdina
- neživotné: dub a stroj

ženský rod
- zakončené na a: žena a ulica
- zakončené na spoluhlásku: dlaň a kosť

stredný rod
- mesto, srdce, dievča a vysvedčenie

SLOVNÉ DRUHY
Podstatné mená:
Určujeme pri nich: rod, číslo, pád a vzor, ale nie gramatické kategórie! Ženský a stredný rod sú príznakové. Nominatív je bezpríznakový.
I.
– vlastné - sú jedinečné, píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom
– všeobecné – označujú všeobecné pojmy, píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom

II.
– pomnožné - majú tvar množného čísla, ale označujú jednu vec (nohavice, Piešťany)
– hromadné - majú tvar jednotného čísla, ale označujú viac vecí (obyvateľstvo)

...

Prídavné mená
privlastňovacie
vzťahové - nedajú sa stupňovať (drevená lavica, sklenené, efektívne - nesmie sa stupňovať- je to imperatív)
akostné - dajú sa stupňovať (dobre, pekné)
vzory: otcov, matkin, pekný, cudzí

Zámena
osobné
a) základné (ja, ty, on, ona, my, vy, oni)
b) privlastňovacie (môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich)

zvratné
a) základné (seba, sa)
b) privlastňovacie (svoj)

vymedzovacie (všetci, každý, nikto, sám)

...

Číslovky
Základné
- označujú počet, pýtame sa na nich koľko?
- dva jen v mužskom rode
- dve v ženskom a strednom rode
- 2,3 (dvoma, dvomi, troma, tromi) - dvojtvar, ostatné už len s koncovkou -mi (štyrmi)
- malo by sa hovoriť dva tisíc (nepravidelnosť - hovoríme dve tisíc), lebo vzor stroje (tisíce)

Radové
- pýtame sa na nich koľký v poradí?
- vzor pekný – všetky ostatné cudzí (tretí, tisíci)

...

Kľúčové slová:

slovné druhy

podstatné mená

prídavné mená

zámena

číslovky

slovesá

príslovky

predložkyObsah:
 • VZORY
  Mužský rod
  Ženský rod
  Stredný rod

  SLOVNÉ DRUHY
  Podstatné mená
  Prídavné mená
  Zámena
  Číslovky
  Slovesá
  Príslovky
  Predložky
  Spojky
  Častice