Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Odborné predmety (Graficky dizajn médií, Elektronická publikácia, Spracovanie obrazu a textu, Spracovanie sekvencií)

«»
Prípona
.rar
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
60 x
Veľkosť
25,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39228
Posledná úprava
04.01.2014
Zobrazené
1 591 x
Autor:
93ato93
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované maturitné otázky (59) z odborných predmetov:
GDM - Graficky dizajn médií
EPU - Elektronická publikácia
SSK - Spracovanie sekvencií
SOX - Spracovanie obrazu a textu

Kľúčové slová:

kompozícia obrazu

farby

písmo

grafický dizajn

knižná úprava

HTML

rastrová grafika

Photoshop

InDesign

Flash

IlustratorObsah:
 • 1. Kompozícia obrazu. Pojem kompozícia, kompozičné prvky obrazu. Kompozičný prvok „línie". Pozitívny a negatívny priestor.
  2. Kompozícia obrazu. Pojem kompozícia, kompozičné prvky obrazu. kompozičný prvok „farba". Monochromatické obrázky, duotone, blízke a doplnkové farby, teplé a studené farby, selektívna farebnosť. Dominancia a podriadenosť.
  3. Kompozícia obrazu. Kompozičné pravidlá. Vyváženosť a symetria, dominancia a podriadenosť.
  4. Kompozícia obrazu. Proporcie, geometria. Zlatý rez. Pravidlo tretín, geometria pomocou trojuholníkov.
  6. Farba. Miešanie farieb. Systémy miešania farieb. Farebný priestor, farebný kruh, gamut. Základné farebné modely RGB a CMY(K).
  5. Farba z fyzikálneho hľadiska. Farebné spektrum. Vnímanie farieb ľudským okom. Farba ako vlastnosť povrchu a vlastnosť svetla. Teplota farby, vyváženie bielej. Zdroje svetla. Metaméria.
  6. Farba. Miešanie farieb. Systémy miešania farieb. Farebný priestor, farebný kruh, gamut. Základné farebné modely RGB a CMY(K).
  7. Farebné modely RGB, RGBA, CMY, CMYK, HSV, HSB, HLS. Bitová hĺbka.
  8. Delenie farieb. Vlastnosti farieb. Aktívne a pasívne farby, teplé a chladné farby, pastelové farby, blízke a doplnkové farby. Sivá škála.
  9. Farebná harmónia. Pôsobenie farieb na človeka. Farby a emócie. Modulácia osvetlenia priestoru.
  10. Písmo, vývoj písma. História písma. Systémy písma, typy písma.
  11. Charakteristika tlačového písma. Hlavné písmové a tlačové pojmy. Základná klasifikácia písma.
  12. Podrobná klasifikácia písma. Latinkové a nelatinkové písma. Charakteristické prvky kresby písem. Použitie písma v praxi.
  13. Rezy písma. Typometrické systémy a veľkosti písma. Pojmy používané pri písmach. Tvarové odlišnosti základného písma. Veľkosti písma, štvorček.
  14. Osnova písma a kresba písmenového znaku. Pojmy používané pri písmach. Názvoslovie kresby písma.
  15. Preklad, kerning. Sadzba, obrazec sadzby, šírka sadzby, odsek, vyznačovanie, delenie slov. Pravidlá hladkej a zmiešanej sadzby.
  16. Grafika. Grafické techniky. Delenie grafiky. Základné umelecké techniky pôvodnej grafiky.
  17. Tlač. Tlačové techniky. Základné technológie priemyselnej tlače. Základné technológie digitálnej tlače a tlače pomocou osobných tlačiarní.
  18. Akcidenčné tlačoviny. Konštrukcia, druhy akcidenčných tlačovín. Osobné a spoločenské tlačoviny. Hospodárske tlačoviny. Kalendáre.
  19. Grafický dizajn webu. Účel. Základné zásady tvorby grafiky pre web. Účel a úloha dizajnu webu. Rozmery stránky, prvky stránky.
  20. Grafický dizajn webu. Postup tvorby webu. Kompozícia webstránky. Pravidlá vizuálnej logiky. Prístupnosť stránky.
  21. Text v ploche. Zlatý rez, zlatý bod. Optický stred, umiestnenie vo vymedzenej ploche. Sadzobný obrazec a konštrukcia stránky, dvojstránky, trojstránky.
  22. Typografia na webe. Písmo ako grafický prvok. Typografia www. Obrázky na webe. Navigácia - navigačné prvky, umiestnenie navigácie, typy a formy odkazov, mapa.
  23. Kniha, definícia, typy kníh. História knihy. Typy kníh podľa väzby.
  24. Kniha technicky. Časti knihy a ich účel.
  25. Knižná úprava - formát knihy, papier knihy, písmo a riadky v sadzobnom obrazci. Vypĺňanie, sadzba, farby a vyznačovanie.
  26. Knižná úprava. Obrazec sadzby, stránkovanie, záhlavie. Zalamovanie a delenie slov. Päta, marginálie. Tabuľky a obrázky v knihe.
  27. Účel a použitie programu Adobe InDesign. Hlavné rysy. Opis pracovnej plochy. Pruh aplikácie.
  28. Účel a použitie programu Adobe InDesign. Hlavné rysy. Hlavné nástroje a ich použitie.
  29. Internet. Popis, vznik a história internetu. Spôsoby pripojenia do internetu. Služby internetu. Služba www. Webový prehliadač.
  30. Webové technológie, popis a rozdelenie. HTML - popis a základná štruktúra jazyka. Základné tagy na stránke. Hlavička stránky. Metainformácie.
  31. Editory HTML a XHTML. Rozdelenie editorov. Frontpage, základný opis editora.
  32. HTML tagy. Párové a nepárové značky. Tagy dokumentu. Tagy pre formátovania textu. Tagy pre formátovanie textu pomocou tabuliek. Nadpisy a odstavce. Zoznamy. Odkazy a adresy. Grafika v html.
  33. Webová stránka, webové sídlo. Princípy tvorby. Štruktúra webového sídla a webstránky. Navigácia, mapa stránky. Umiestnenie stránky. Prístupnosť. Webové sídlo.
  34. Test použiteľnosti webového sídla: nájditeľnosť, prístupnosť, kredibilita, použiteľnosť. Webhosting. Spôsoby publikovania.
  35. Jazyk HTML základný opis. Jazyk XHTML základný opis, špecifikácie jazyka. Základné pravidlá pre zápis jazyka XHTML. Rozdiely medzi HTML a XHTML. Atribúty.
  36. Rastrová grafika, definícia. Výhody a nevýhody. Typy súborových formátov rastrovej grafiky. Kompresia. Farebnosť. Vzťah medzi rozlíšením a veľkosťou obrázka. Zobrazenie na monitore. Podanie farieb. Kalibrácia. Webové farby.
  37. Photoshop. Účel programu. Opis pracovného prostredia podľa obrázka a vysvetlenie účelu jednotlivých prvkov.
  38. Photoshop. Účel programu. Základné nástroje editora, opis nástrojov podľa obrázka a spôsob ich použitia.
  ...