Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Maturitné témy - Slovenský jazyk

«»
Prípona
.docx
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38767
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
1 418 x
Autor:
sashi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednoducho spracované maturitné témy zo slovenského jazyka.

1. NÁUČNÝ ŠTÝL

- štýl vedeckej komunikácie - 1) teoreticko náučný štýl, 2) populárno náučný štýl (napr. školské učebnice) - písomnosť- častejšie v písanej podobe, aj hovorovej predchádza písomná príprava, - autor má nedostatok spätnej väzby, veta je komplikovaná, dlhšie vety, a súvetia - monologickosť- úvod, jadro, záver, autorský plurál - verejnosť, odbornosť a presnosť- spisovná forma - pojmovosť- odborný text má pojmy, termíny, chýbajú citovo príznakové slová, zdrobneniny...

Útvary: - výkladové (výklad, článok, úvaha, referát, prednáška, diskusný príspevok) - opisné (recenzia, posudok, kritika, pracovný návod) Výklad- výkladový a opisný sloh. postup. Má aj hovorovú podobu-prednáška. Cieľom je vysvetliť neznámy jav. Funkciou je zachytiť vnút. logiku skutočnosti. Vyskytujú sa spojky-kvôli, pretože, lebo. Veta je dlhá. Kompozícia- úvod (známe fakty), jadro (vysvetľovanie), záver (zhrnutie poznaného).  

Kľúčové slová:

maturita

maturitné

témy

otázky

slovenský

slovenský jazykObsah:
 • 1. NÁUČNÝ ŠTÝL
  2. ÚVAHA
  3. LYRIKA
  4. DRÁMA
  5. ÚTVARY SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM INFORMÁCIE – KONSPEKT, OSNOVA
  6. SLOHOVÝ POSTUP A SLOHOVÉ ÚTVARY
  7. INFORMAČNÉ PRAMENE
  8. ČASOMIERA, SONET, HOVOROVÝ ŠTÝL
  9. ŠTYLISTIKA A FUNKČNÉ JAZYKOVÉ ŠTÝLY
  10. ŠTÝL A ŠTÝLOTVORNÉ ČINITELE
  11. PROZODICKÉ VLASTNOSTI REČI
  12. SLOVNÁ ZÁSOBA
  13. VETNÉ ČLENY
  14. VETNÁ SYNTAX, JAZYKOVEDNÉ DISCIPLÍNY
  15. FRAZEOLOGIZMUS
  16. POVIEDKA A PRAVIDLO O RYTMICKOM KRÁTENÍ
  17. NEPRAVIDELNOSTI VETNEJ STAVBY
  18. SPODOBOVANIE
  18. SLOVNÉ DRUHY A GRAMATICKÉ KATEGÓRIE
  20. ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL A JEHO ÚTVARY
  21. ODSEK A KAPITOLA
  22. JAZYKOVEDNÉ DISCIPLÍNY
  23. PUBLICISTICKÝ ŠTÝL
  25. OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP
  26. NÁRODNÝ JAZYK
  27. REČNÍCKY ŠTÝL
  28. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN
  29. TVORENIE SLOV
  30. ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP

Zdroje: