Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Maturitné otázky z predmetu - Slovenský jazyk a literatúra

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
156 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3099
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
8 242 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1. Umelecký obraz človeka a poetika jeho zobrazenia od najstarších čias po súčasnosť
1a) Porovnajte chápanie človeka v jednotlivých epochách a naznačte demokrati-začné tendencie v rozvoji literatúry. Svetonázorové zmeny v myslení človeka, jeho vzťah k svetu, k ľuďom.

Kľúčové slová:

literatúra

svetová vojna

Kukučín

Hviezdoslav

Ľudovít ŠtúrObsah:
 • 1. Umelecký obraz človeka a poetika jeho zobrazenia od najstarších čias po súčasnosť
  2. Literárna tvorba autorov, ktorí žili a tvorili na území dnešného okresu Považská Bystrica
  3. Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre
  4. Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého
  5. Človek v boji za slobodu a humanizmus a jeho revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej literatúre.
  6. Ľudová slovesnosť, jej vplyv na umelú literatúru, vzťah k literárnej tvorbe romantikov. Ľudovít Štúr.
  7. Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej romantickej literatúre. (S. Chalupka. J. Kráľ, J. Botto)
  8. Obraz ľudu, človeka, prírody a práce v tvorbe A. Sládkoviča a P. O. Hviezdoslava
  9. Obraz zániku feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe (J. Chalupka, J. Záborský, J. Palárik, J. G. Tajovský)
  10. Úsilie o umelecké poznanie skutočnosti a rozporov buržoáznej spoločnosti v literatúre európskeho realizmu
  11. Obraz postavenia zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského, Hviezdoslava a M. Kukučína
  12. Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského a B. S. Timravy.
  13. Reagovanie na zložité národné, sociálne a osobné problémy v tvorbe predstaviteľov literárnej moderny.
  14. Obraz prvej svetovej vojny vo svetovej literatúre (H. Barbusse, R. Rolland, Remarque, E. Hemingway, J. Hašek)
  15. Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre (P. O. Hviezdoslav, B. S. Timrava, M. Urban...)
  16. Rozdielny postoj k životu a jeho hodnotám v slovenskej poézii medzi dvoma svetovými vojnami
  17. Obraz medzivojnovej spoločnosti v slovenskej próze
  18. Slovenská a svetová dráma po roku 1918
  19. Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre.
  20. Premeny motívu lásky k rodnému kraju v slovenskej poézii po 2. svetovej vojne
  21. Obraz človeka a sveta v tvorbe V. Mihálika, M. Rúfusa, M. Válka a predstaviteľov strednej a mladšej básnickej generácie
  22. Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie v boji proti fašizmu v slov. a svetovej próze po r. 1945
  23. Odraz spoločenských procesov po roku 1945 v slovenskej próze
  24. Vývin románu v slovenskej literatúre
  25. Aktuálne problémy literatúry a kultúry
  26. - 30. Život a dielo Tomáša Bellu