Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Maturitné otázky - Slovenský jazyk

«»
Prípona
.zip
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41838
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
528 x
Autor:
adriana.harcarikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kvalitne vypracované maturitné zadania zo slovenskeho jazyka.

Kľúčové slová:

maturitné otázky zo slovenčiny

slovenčina

slovenský jazykObsah:
 • 6. Idea národnej slobody a humanizmu v básnickej tvorbe j. kollára a j. hollého
  7. Vzbura proti feudálnej spoločnosti a rozličné podoby romantického hrdinu v európskej romantickej literatúre (kon. 18. stor. – ½ 19. stor.)
  8. Vplyv ústnej ľudovej slovesnosti na básnickú tvorbu štúrovcov
  9. Vyjadrenie hrdinstva, buričstva a vlsteneckého cítenia v tvorbe štúrovcov. význam ľ. štúra a štúrovcov pre slovenské národné hnutie
  10. Obraz slovenskej prírody, mravnej čistoty ľudu a viery v jeho tvorivé schopnosti v tvorbe a. sládkoviča a p. o. hviezdosllava
  11. Rozličné podoby umeleckóho pohľadu na zemianstvo a jeho zánik v slovenskej literatúre
  12. Konflikty spoločenských vzťahov, kritika falošného vlastenectva a malomeštiactva v dramatickej tvorbe j.chalupku, j. záborského, j. palárika, j. g. tajovského a p. o. hviezdoslava
  13. Umelecké stvárnenie skutočnosti a rozporov buržoáznej spoločnosti v literatúre európskeho realizmu polovica 19. storočia – začiatok 20. storočia
  14. Umeleckź obraz slovenskej dediny a dedinskóho človeka v poviedkovej tvorbe m. kukučína, j. g. tajovského a b. s. timravy
  15. Národné, sociálne a osobné problémy lyrického hrdinu v tvorbe predstaviteľov európskej a slovenskej litrárnej moderny (1905 – 1918)