Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Medzinárodná podnikateľská etika

«»
Prípona
.docx
Typ
esej
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46606
Posledná úprava
11.04.2016
Zobrazené
1 018 x
Autor:
lucinka75
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Etika je dôležitou súčasťou podnikovej kultúry, ktorá sa opiera o ľudskú potrebu k niekomu prináležať, patriť, zaradiť sa do spoločenstva ľudí s rovnakými potrebami, záujmami a hodnotami.

Samotný pojem etika pochádza z gréckeho ethos, ktoré vyjadruje povahový rys, zvyk, obyčaj, spôsob myslenia, či postoje jednotlivcov a skupín. Za zrod disciplíny s názvom podnikateľská etika môžeme považovať rok 1974 na univerzite v Kansase. Cieľom každého manažéra je dosahovať zisť a minimalizovať svoje náklady. Ich úspech, kariéra, a tým aj sebarealizácia a postavenie v spoločnosti závisia od ich profesionálnej schopnosti zarábať pre seba. Etika sa stáva nevyhnutnou súčasťou prežitia mnohých podnikov. Podnikateľská etika sa v posledných desaťročiach rozvíja v celom svete obrovským tempom vysvetľuje REMIŠOVÁ (2004). „...v podnikateľskej etike ide o skúmanie ekonomických aktivít na základe hodnôt. Podnikateľská etika prezentuje ekonomiku založenú na humánnom princípe, ktorý zdôrazňuje, že podnikateľské aktivity nie sú samoúčelné, ale uskutočňujú sa pre ľudí a s ľuďmi a že podnikanie má slúžiť životu.“

Kľúčové slová:

etika

etické kódexy

sociálna zodpovednosť

podnikateľská etika

medzinárodné podniky

vývojObsah:
 • 1. Medzinárodná podnikateľská etika jej podstata, význam a vývoj.
  2. Historické aspekty vývoja a úrovne podnikateľskej etiky.
  3. Spoločenská zodpovednosť medzinárodných podnikov.
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • UBREŽIOVÁ. I. 2008. Medzinárodný manažment a podnikanie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2008. 159 s. ISBN 978-80-552-0069-9
 • REMIŠOVÁ, Anna: Podnikateľská etika v praxi - cesta k úspechu. EPOS 1999, Bratislava, ISBN 80-8057-106-6
 • ŽÁK, M. a kol.: Veľká ekonomická encyklopédia. LINDE 2002, Praha, ISBN 80-7201-381-5
 • REMIŠOVÁ, A.: Etické kódexy. Ekonóm 1998, Bratislava, ISBN 80-225-0952-3
 • LUKNIČ, Arnold: Štvrtý rozmer podnikania - etika. Slovak Academic Press, spol. s r.o. 1994, Trenčín, ISBN 80-85665-30-1