Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Podnikateľský plán - spoločensko - zábavný podnik podnik v cestovnom ruchu

«»
Prípona
.docx
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40636
Posledná úprava
07.04.2015
Zobrazené
2 076 x
Autor:
saxon666
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika podniku
1.1 Typ, kategória, trieda a názov.

Ide o podnik, ktorý sa vzťahuje k objektu cestovného ruchu. Je to spoločensko - zábavný podnik, poskytujúci tiež stravovacie služby.
Kategória podniku - malé a stredné podniky cestovného ruchu.

1.2 Právna forma
Z hľadiska organizačno právnej formy ide o živnostenský podnik, ktorý bude zapísaný a evidovaný na Živnostenskom úrade ako koncesovaná živnosť. Z uvedeného vyplýva, že jediným vlastníkom a poberateľom záväzkov bude... Dôvody výberu tejto právnej formy:
- neobmedzenosť vkladu,
- vedením podniku je poverený vlastník,
- vedie jednoduché účtovníctvo,
- platí daň z príjmu fyzických osôb,
- zisk plynie len majiteľovi.
Podnikanie sa vykonáva na základe živnostenského oprávnenia získaného na Živnostenskom úrade podľa zákona o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon ).
...

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

cestovný ruch

cenotvorba

reklama

konkurenciaObsah:
 • 1. Charakteristika podniku 3
  1.1 Typ, kategória, trieda a názov 3
  1.2 Právna forma 3
  1.3 Lokalizácia a dopravná dostupnosť 3
  1.4 Rozsah poskytovania služieb 4
  2. Všeobecná charakteristika podnikateľského zámeru 4
  2.1 Základné údaje o podnikateľskom zámere 4
  2.2 Charakteristika okolia podniku 5
  2.3 Podnikateľské príležitosti 6
  2.4 Konkurenčné prostredie 6
  3.Realizácia projektu 7
  3.1 Ciele projektu 7
  3.2 Realizácia predkladaného projektu a jeho fázy 8
  4. Marketingové informácie 8
  4.1 Konkurencia 8
  4.2 Cenotvorba 8
  4.3 Výrobky a služby 9
  4.4 Reklama, oslovenie zákazníka 9
  4.5 Dodávatelia a manažment 9
  5. Určenie stratégie podniku 10
  5.1 Silné a slabé stránky projektu 10
  6. Finančná prognóza projektu 11
  6.1 Vstupný kapitál 11
  6.2 Plán rozpúšťania nákladov investičného majetku 12
  7. Plán nákladov 13
  8. Finančný plán na roky 2009-2012 15
  8.1 Plánované výsledky 15
  9. Zhodnotenie podnikateľského zámeru 16