Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Podnikateľský plán - Autoškola

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
407 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2776
Posledná úprava
10.03.2017
Zobrazené
6 617 x
Autor:
herbert
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Strategický podnikateľský plán autoškoly vypracovaný s obdorným poradcom.

Neoddeliteľnou a v dnešnej dobe pre moderného človeka aj nevyhnutnou súčasťou života je šoférovanie. Z dôvodu prehustenia premávky a veľkého rozmachu cestnej infraštruktúry je veľmi dôležité, aby dnešný vodič perfektne ovládal pravidlá cestnej premávky, svojím šoférovaním zabezpečoval jej plynulosť, bol obozretný a predvídavý. Správny základ daných vlastností je vodičom osvojený v prvom rade v autoškole, za obetavej a ochotnej pomoci inštruktorov.

Práve pre tento dôvod sme sa rozhodli vypracovať podrobný podnikateľský plán, ktorý je zameraný na založenie a fungovanie autoškoly. Podrobne sme sa venovali častiam založenie spoločnosti, opis personálneho a technického vybavenia spoločnosti, marketing v oblasti ponúkaných služieb a taktiež finančné plánovanie.

Snažili sme sa dať autoškole ako inštitúcii nové rozmery, ktoré spočívajú najmä v ponúknutí odbornej pomoci pri akýchkoľvek problémoch. Táto pomoc je poskytovaná zo strany inštruktorov a psychológa.

Kľúčové slová:

podnikaťeľský plán

autoškola

ekonomický plán

marketingový plán

finančný plán

SWOT analýzaObsah:
 • Úvod 5
  1. Profil organizácie 6
  1.1 Predmet činnosti podnikania 6
  1.2 Stručná charakteristika organizácie 6
  1.3 Organizačná štruktúra firmy7
  1.4 Deň začatia podnikateľskej činnosti 7
  1.5 Informácie o zakladateľoch 7
  2. Opis podnikateľského plánu 7
  2.1 Licencie 7
  2.2 Personálne zabezpečenie 8
  2.3 Poistenie 8
  2.4 Technické vybavenie 9
  3 Marketingový plán 10
  3.1 Opis marketingovej stratégie 10
  3.2 Definícia odvetvia 11
  3.3 Informácie o službách 11
  3.4 Cena za služby 12
  3.5 Konkurencia 12
  3.6 Ciele, ktoré chce firma dosiahnuť 13
  3.7 Výhody a nevýhody autoškoly golovin 14
  3.8 Umiestnenie firmy 14
  4 Finančný plán 14
  4.1 Finančná situácia podniku pri založení 14
  4.2 Podrobný plán jednorázových a mesačných nákladov firmy 15
  4.3 Analýza predpokladaných tržieb 18
  4.4 Začiatočný účet súvahový 18
  4.5 Účet ziskov a strát na konci účtovného obdobia 19
  4.6 Konečný účet súvahový 20
  4.7 Výsledok hospodárenia spoločnosti 20
  4.8 Plán investícií na rok 21
  4.9 Plán investícií na ďalšie roky 21
  5. Swot analýza 21
  Záver 23
  Prílohy 23