Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Biomasa, podnikateľský zámer

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9258
Posledná úprava
09.07.2018
Zobrazené
7 914 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obnoviteľné zdroje energie stoja v strede pozornosti mnoho odborníkov, zaoberajúcich sa alternativnými zdrojmi energie. Bežné fosilné zdroje energie sú na pokraji vyčerpania, a preto musí ľudstvo počítať s ich úplnym vyhasnutím v blízkej budúcnosti.

Táto práca spočívá v prezentácii alternatívneho sposobu využitia energie prostrednictvom fytopaliv. Ak sa ľudstvo chce ďalej rozvíjať, musí mať zaistený dostatočný prísun energie. Využitie fytopaliv, ako ekologického druhu energie, v spojení so spaľovňami biomasy, predstavujú cestu, ako zaistiť tepelnú energiu večšine obyvateľov bez radikálneho poškodzovanie životného prostredia.

Cieľom tejto práce je prejednať o využití a spracovania fytomasy a fytopaliv, jako alternativního zdroje energie. V praktickej časti sa zaoberám konkrétnym ekonomickým zhodnotením a kalkuláciou v obore distribúcie ekokotolní a výroby drevených triesok ako vysoko výhrevného a kvalitného biopaliva.

Kľúčové slová:

biopalivá

obnovitelné zdroje

fytopalivá

brikety

spalovne biomasy

ekológiaObsah:
 • Obsah 2
  Úvod 3
  Teoretická časť 4
  1 Využitie fytomasy a fytopaliv ako zdroj obnoviteľnej energie 4
  1.1 Pojem fytomasa
  1.2 Povod fytomasy 4
  1.3 Svetový potenciál biomasy 4
  2 Význam fotosyntézy pre bioenergetiku 5
  3 Požiadavky na energetické rastliny 5
  4 Formy fytopaliv 6
  4.1 Pevné fytopaliva 6
  4.2 Kvapalné fytopaliva 6
  4.3 Plynné fytopaliva: 66
  5 Pevné fytopaliva 7
  5.1 Delenie fytopaliv podľa povodu 7
  5.2 Sledované vlastnosti fytopaliv 7
  6 Zpracovanie a využitie fytopaliv 9
  6.1 Palivové drevo, polena polienka 9
  6.2 Palivo z kory ihličnanov 10
  6.3 Priemyselná drevená doska 11
  6.4 Piliny, hobliny, drevený prach 12
  6.5 Doska lesná z rychle rostúcich drevin 12
  6.6 Drevené paletky a brikety 13
  6.7 Palivová slama, palivová obilná hmota a energetické byliny 13
  Možnosti využitia biopaliv: 14
  Praktická časť 14
  7 Predstavenie súkromnej firmy eko v.o.s. 14
  8 Východiskové podmienky realizácie podnikateľského zámeru 15
  8.1 Výroba drevených triesok 15
  8.2 Technologia výroby drevených triesok 16
  8.3 Chladenie drevených triesok 16
  8.4 Stanovenie cien kotlov 17
  9 Charakteristika kotlov verner 17
  10 Ekonomická prognostika na rok 2007 18
  10.1 Zakladateľský rozpočet 18
  10.2 Logistika 21
  10.3 Silné a slabé stránky podniku 21
  10.4 Ceny kotlov pre rok 2007 21
  10.5 Ceny drevených triesok
  10.6 Ceny autodopravy živnostníka 24
  Záver 25
  Zoznam použitej literatury a ďalších prameňov 26

Zdroje:
 • Sladký, V. a kol. Obnoviteľné zdroje energie - fytopaliva. VÚZT, 2002. ISBN 80-238-9952-X.
 • Sladký, V. Zemědělská technika.: UZPI, 1996. ISSN 0862-3562.
 • Vráblíková, J. Úvod do agroenergetiky. FŽ UJEP, 200. ISBN 80-7044-237-X.