Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Laserové zváranie vo firme Sachs Slovakia

«»
Prípona
.rar
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
45,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9562
Posledná úprava
16.08.2018
Zobrazené
2 099 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo prezentovanie technológie laserového zvárania na vybraných druhoch súčiastok. Bakalárska práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť zahrňuje poznatky o samotnej technológii laserového zvárania. Sú tu opísané vlastnosti a charakteristika laserového lúča. V ďalšej časti som popísal jednotlivé druhy laserov, technické aplikácie laserov a plyny používané pri laserovom zváraní a zákonitosti a potreby pri ktorých je možné zváranie laserovým lúčom. Následne som popísal laserový generátor TRUMPF TLC 40.
Praktická časť bakalárskej práce je zameraná na technológiu a ukážku zváracích parametrov na vybraných druhoch súčiastok, ktoré boli vyhotovené vo firme ZF Sachs Slovakia a.s.

Kľúčové slová:

zváranie laserovým lúčom

oceľ

technológia laserového zvárania

zvarový spojObsah:
 • OBSAH 5
  ZOZNAM ILUSTRÁCII A TABULIEK 7
  ÚVOD 9
  1 LASEROVÝ LÚČ 10
  1.1 Vlastnosti laserového žiarenia 12
  1.2 Módová štruktúra lasera 13
  1.3 Interakcia lasera s látkou 15
  2 LASEROVÉ ZARIADENIA 17
  2.1 Konštrukcia laseru a typy laserov 17
  2.2 Plynové lasery 18
  2.3 Kvapalinové lasery 20
  2.4 Tuhofázové lasery 20
  2.5 Skladba laserových systémov 22
  2.6 Vzájomné polohovanie lúča a spracovávaných súčastí 22
  3 ZVÁRANIE LASEROVÝM LÚČOM 23
  3.1 Mód vedením tepla 23
  3.2 Mód hlbokej penetrácie 24
  3.3 Parametre laserového zvárania 25
  3.3.1 Výkon primárneho laserového lúča 26
  3.3.2 Rýchlosť zvárania 26
  3.3.3 Priemer stopy lúča 26
  3.3.4 Absorpcia žiarenia materiálom 28
  3.4 Poloha ohniskového bodu na povrchu 29
  3.5 Funkcia ochranného plynu 29
  3.6 Príprava zvarových plôch 30
  3.7 Výhody zvárania laserom 30
  4 PRAKTICKÉ APLIKÁCIE LASEROVÉHO ZVÁRANIA VO FIRME SACHS SLOVAKIA a.s.
  4.1 História Firmy ZF SACHS AG 31
  4.2 Výrobný Program Firmy ZF Sachs Slovakia a.s. 33
  4.3 Laserový generátor TLC 40 36
  4.4 Súčiastky zvárané laserom vo firme ZF Sachs Slovakia a.s. 40
  4.5 Vyhodnotenie kvality zvarových spojov vo firme ZF Sachs Slovakia a.s. 48
  ZÁVER 51
  POUŽITÁ LITERATÚRA 52

Zdroje:
 • Sadowski, A.- Krehlík, R.: Lasery v obrábění a metrologii. Praha: WNT Warszava 1974.
 • Kuncipál, J. - Pilous, V. - Dunovský, J.: Nové technologie ve svařování. Praha, SNTL, 1984.
 • Hrivňák, I.: Laserové technológie, laserové zváranie. Košice, 1995.
 • Turňa, M.: Špeciálne metódy zvárania. Bratislava: Alfa, 1989.
 • Turňa, M. - Kovačócy, P.: Zváranie laserovým lúčom. Bratislava: STU, 2003.
 • Vasilko, K - Kmec, J.: Delenie materiálu. Prešov: Datapress, 2003.
 • Švábik, M.: Lasery a ich praktické využitie. Považská Bystrica, ZVL, 1983.
 • Maňková, I.: Progresívne technológie, Košice, Vienela, 2000.
 • Kender, Š.: Progresívne metódy zvárania - zváranie laserom, Transfer inovácií, 7/2004.
 • Uher, V., a kol.: Netradičné spôsoby zvárania, Bratislava, Weldtech, 1995.
 • Bitzel, H., a kol: Flexible bearbeitung, Ditzingen, TRUMPF GmbH+Co 2002.
 • Turňa, M - Benko, B - Štefánek, J.: Špeciálna technológia 1. Bratislava, SVŠT, 1985.
 • Habovčík, P.. Lasery a fotodetektory. Bratislava, Alfa, 1990