Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Burza cenných papierov

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9346
Posledná úprava
17.07.2018
Zobrazené
6 650 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Fungovanie finančného trhu by bez finančných sprostredkovateľov nebolo reálne. Medzi dôležité inštitúcie finančného trhu patria banky, poisťovne, dôchodkové fondy
a organizátori trhu. Ich hlavnou úlohou je sprostredkovať vzájomné vzťahy medzi finančnými investormi a záujemcami o peniaze. Jedným z hlavných organizátorov trhu na finančnom trhu je burza.
Burza cenných papierov je vrcholovou inštitúciou kapitálového trhu, kde sa stretáva ponuka a dopyt po cenných papierov najväčších a najbonitnejších spoločnosti, kde sa vytvára cena a zabezpečuje sa likvidita cenných papierov. Burza je indikátorom stupňa dôvery v zdravé finančné pomery podnikov, a tým že objektivizuje ceny kapitálu uľahčuje hospodárskym subjektom investičné rozhodovania.
Každé finančné centrum má svoju burzu. Významné medzinárodné burzy sú v New Yorku, Tokiu, vo Frankfurte nad Mohanom, v Hongkongu, Zürichu, Paríži atď. Burzy vznikli neskôr aj v transformujúcich sa krajinách ako v Prahe, Bratislave, Budapešti, Varšave atď.
Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie sa na Burzu cenných papierov v Bratislave, na jej význam a popis samotnej činnosti burzy a na analýzu obchodovania.
Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je komplexne charakterizovaný teoretický základ kapitálového trhu, taktiež aj členenie búrz. V rámci tohto členenia nasledujú charakteristiky burzy cenných papierov, peňažných búrz a subsystémov burzového systému. Druhá kapitola je zameraná na prierez histórie tohto organizátora, kde sú zaznamenané najvýznamnejšie udalosti od vzniku až po súčasnosť. Nasledujúca časť rozoberá pravidlá pre prijatie cenných papierov na trh a základné podmienky pre prijatie, ako aj pravidlá členstva.

Kľúčové slová:

burza

cenný papier

cenné papiere

obchodovanie

akcieObsah:
 • Úvod 3
  1 Charakteristika burzy cenných papierov 5
  1.1 Subjekty kapitálového trhu 5
  1.2 Charakteristika burzy 5
  1.3 Členenie búrz 6
  1.4 Burza cenných papierov 6
  1.5 Systém burzy 7
  1.5.1 Kontinentálny systém obchodovania 7
  1.5.2 Anglosaský systém obchodovania 8
  1.6 Vývoj burzovníctva 9
  2 Historický vývoj Burzy cenných papierov Bratislava 11
  2.1 História Burzy cenných papierov Bratislava 11
  2.2 Burza cenných papierov Bratislava 12
  2.3 Členstvo Burzy cenných papierov Bratislava 12
  2.3.1 Riadny člen 13
  2.3.2 Dočasný člen 13
  2.4 Burzový maklér 13
  2.5 Práva a povinnosti členov 14
  2.6 Organizačná štruktúra 15
  2.7 Postup prijímania CP na trh burzy 16
  2.8 Zahraničné aktivity BCPB 17
  2.8.1 Členstvo Burzy cenných papierov Bratislava v Európskej federácii búrz 17
  2.9 Centrálny depozitár cenných papierov 18
  2.10 Ďalší organizátori 19
  3 Analýza obchodovania na Burze cenných papierov Bratislava 21
  3.1 Kurzotvorné obchody 21
  3.2 Priame obchody 23
  3.3 Repo obchody 23
  3.4 Obchodné dni 23
  3.5 Burzový deň 24
  3.6 Poplatky za burzové obchody 24
  3.6.1 Spoľahlivosť systému 26
  3.6.2 Priebeh zúčtovania a vyrovnanie burzových obchodov 26
  3.7 Burzové indikátory 27
  3.8 Celkové objemy obchodov na BCPB od roku 1995 - 2006 29
  3.9 Objem akcií 31
  3.9.1 Počet emisií akcií, podielových listov a dlhopisov v roku 2006 32
  3.9.2 Počet emisií akcií v roku 2006 32
  3.9.3 Trhová kapitalizácia v roku 2006 33
  3.9.4 Celkový objem obchodov s akciami v roku 2006 33
  3.10 Objem dlhopisov 33
  3.10.1 Počet emisií dlhopisov v roku 2006 35
  3.10.2 Trhová kapitalizácia dlhopisov v roku 2006 35
  3.10.3 Celkový objem obchodov s dlhopismi v roku 2006 35
  3.11 Trhová kapitalizácia od roku 1995 - 2006 35
  3.12 Budúci vývoj Burzy cenných papierov Bratislava a. s. 36
  Záver 39
  Zoznam použitej literatúry 40
  Zoznam skratiek
  Prehlásenie o využití výsledkov bakalárskej práce
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • JÍLEK, J. Finanční trhy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 582 s. ISBN 80-7169-453-3.
 • KOHÚT, J a kol. Trh cenných papierov. 1. vyd. Bratislava: EPOS, 1996. 268 s. ISBN 80-85703-78-5.
 • KRÁLIK, J a JAKUBOVIČ, D. Finančné právo. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 2004. 728 s. ISBN 80-224-0804-2.
 • KUDZBEL, M. Cenné papiere a finančný trh. 1. vyd. Bratislava: MIKA-Conzult, 1999.144 s. ISBN 80-968295-7-8.
 • LIŠKA, V. - GAZDA, J. Kapitálové trhy a kolektiví investování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 525 s. ISBN 80-86419-63-0.
 • MUSÍLEK, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví, 1. vyd. Praha: ETC Publishing,1999. 892 s. ISBN 80-86006-78-6.
 • PAVLÁT, V. Kapitálové trhy a burzy ve světe. 1. vyd. Praha: Grada, 1993. 392 s. ISBN 80-85424-90-8.
 • PAVLÁT, V. a kol. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 296 s. ISBN 80-86419-33-9.
 • REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 257 s. ISBN 80-7226-571-7.