Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Verejno prospešné organizácie

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6019
Posledná úprava
07.08.2017
Zobrazené
1 214 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V mojej seminárnej práci som sa rozhodol zaoberať sa problematikou využívania nástrojov finančného manažmentu v rozpočtových a príspevkových organizáciách. V priebehu tvorby seminárnej práce bude pre mňa dôležité zamerať sa na to či, kedy a aké nástroje finančného manažmentu používané v komerčnej praxi daná organizácia využíva alebo nevyužíva a prečo sa tak vlastne rozhodla. Na to však budem potrebovať získať nemalé množstvo informácií v teoretickej rovine z literatúry. Pri vypracovaní praktickej časti sa budem obracať na mnou vybranú organizáciu. Mojou následnou úlohou bude tieto zozbierané informácie vyhodnotiť a prezentovať výsledky, ku ktorým som dospel. Príspevková organizácia, ktorú som si vybral a budem ju skúmať je Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

Kľúčové slová:

finančný manažment

náklady

výnosy

konkurencia

alokácia kapitálu

cash flow

finančný plánObsah:
 • I. Úvod
  II. Teoretické východiská skúmaného problému
  III. Praktická časť
  III.1. Charakteristika organizácie
  III.2. SWOT analýza
  III.3. Finančný manažment organizácie
  IV. Návrhová časť
  V. Záver
  VI. Použitá literatúra

Zdroje:
 • Lesáková, Ľ., Firemné plánovanie (vybrané kapitoly), 1997, EF UMB, Banská Bystrica, ISBN 80-8055-071-9
 • Kupkovič, M. a kol., Podnikové hospodárstvo, 2001, Bratislava, ISBN 80-88848-77-6
 • Údaje poskytnuté pracovníkmi Múzea SNP v BB v elektronickej aj písomnej forme