Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňovníctvo (príklady)

«»
Prípona
.doc
Typ
výpočet
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24352
Posledná úprava
20.05.2009
Zobrazené
1 021 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Príklady výpočtu daní podľa zadania z prednášky

PR1. Daň z nehnuteľnosti
Fyzická osoba vo veku 72 rokov je jediním vlastníkom pozemku o celkovej výmere 420 m2 v lokalite Devín. Jedná sa o zastavanú plochu s výmerou 300 m2 a záhradu s výmerou 120 m2. Správca dane poskytuje v roku 2008 v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o dani z nehnuteľností zníženie dane zníženie dane 50% pre daňovníkov (fyzické osoby) starších ako 70 rokov v prípade ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich potrebu.
Na základe ročné sadzby dane z pozemkov platné pre územie hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2008 podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov za záhrady a zastavané plochy a nádvoria (podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), c) VZN) je v I.pásme stanovená ročná sadzba dane na 0,9 %. Hodnota pozemku v sk za 1 m2 je v oboch prípadoch rovnaka a to 180 Sk / 5,97 €
Vypočítajte daň za tento pozemok

Kľúčové slová:

Daňovníctvo

Daňová problematika