Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Vypracované otázky na test z Ekonómie životného prostredia

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48436
Posledná úprava
16.11.2023
Zobrazené
60 x
Autor:
bubu21
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Životné prostredie ako predmet skúmania environmentálnej ekonómie - definície, subsystémy, vzťah spoločnosti k prostrediu. Prvá definícia: Životné prostredie je tá časť sveta, s ktorou je sledovaný objekt v stálej interakcii, tzn. ktorú používa, pozmeňuje a prispôsobuje z dôvodu, aby nezahynul. Druhá definícia: Zákon č. 17/1992, §2 Z.z. „Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom jeho ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú predovšetkým ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia“ Subsystémy: prírodné, antropogénne a sociálne Vzťah spoločnosti k prostrediu: Človek je produktom a tvorcom svojho ŽP (prírodného + prácou vytvoreného). Priaznivé ŽP patrí k základným ľudským právam, vrátane samotného práva na o život. Ochrana a zlepšovanie ŽP je predpokladom blahobytu a hospodárskeho rozvoja, mala by byť prioritou vlád a všetkých ľudí. Človek nadobudol moc meniť ŽP, preukázateľne pozitívne aj negatívne následky, musí zveľaďovať poznatky na zamedzenie škôd a negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva.

2. Charakterizujte environmentálnu ekonómiu ako vedný odbor. Environmentálna ekonómia - časť ekonomickej teórie, ktorá skúma, popisuje a vysvetľuje vzájomné súvislosti medzi hospodárskou činnosťou spoločnosti a ŽP spoločnosti. Je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním špecifických problémov, ktoré vznikajú v priebehu využívania ŽP. Jej cieľom je stanovenie spoločensky optimálneho rozsahu vnášania cudzorodých látok do prostredia a jeho narušovanie, ktoré sú hlavným sprievodným jevom ekonomických aktivít človeka.

Kľúčové slová:

test

ekonómia životného prostredia

životné prostredie

VŠEMObsah:
 • 1. Životné prostredie ako predmet skúmania environmentálnej ekonómie - definície, subsystémy, vzťah spoločnosti k prostrediu.
  2. Charakterizujte environmentálnu ekonómiu ako vedný odbor.
  3. Ekonomika a životné prostredie. Aké sú funkcie životného prostredia pre ekonomický systém? Dôsledky poškodzovania prostredia pre ekonomiku.
  4. Vysvetlite teóriu externalít vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Definícia, druhy, spôsoby internalizácie.
  5. Vysvetlite koncept trvalo udržateľného rozvoja a Stratégiu EU 2020.
  6. Charakterizujte historický vývoj pohľadu ekonomickej vedy na problematiku trvalo udržateľného rastu.
  7. Vysvetlite nákladové krivky a optimum zaťaženia životného prostredia z makroekon. hľadiska.
  8. Vysvetlite vzťah medzi bohatstvom spoločnosti a preferenciou čistého životného prostredia (Kuznetsova krivka)
  9. Environmentálna politika SR a EÚ. Historický vývoj, dokumenty, zásady.
  10. Environmentálne dane - definícia, typológia, kvantifikácia, funkcie.

Zdroje:
 • povinná literatúra + internet