Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňovníctvo, charakteristika daní - ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41043
Posledná úprava
05.12.2012
Zobrazené
1 695 x
Autor:
allikka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika daní

• Daň je povinná nenávratná platba do verejných rozpočtov, ktorá je ukladaná ako povinnosť daňovým stubjektom na základe všeobecne platných najvyšších legislatívnych noriem bez priamej zvláštnej protislužby. 

• Dane nesporne tvoria najdôležitejší príjem verejných rozpočtov. Daňové príjmy tvoria takmer 90 % príjmov vo verejných rozpočtoch. Vo väčšine krajín sa okrem daní celoštátnych uplatňujú aj dane miestne (lokálne), ktoré sú diferencované podľa jednotlivých samosprávnych celkov.

• Dane sú významným ekonomickým nástrojom trhovej ekonomiky. Dane sa uplatňujú ako dôležitý ekonomický nástroj, prostredníctvom ktorého možno ovplyvňovať množstvo ekonomických javov v spoločnosti, rozhodovanie a správanie ekonomických subjektov, tak podnikateľských, ako aj obyvateľstva.

Uplatňované dane sú: - regulačným nástrojom pri regulácii agregátnej ponuky a dopytu v súvislosti s uplatňovaním distribučnej a stabilizačnej funkcie zdanenia, - stimulačným nástrojom pri ovplyvňovaní ekonomických aktivít. Základné a doplnkové prvky daňovej techniky 

• Niektorí autori nazývajú základné a doplnkové prvky daňovej techniky ako základné a doplnkové znaky daní. My ich budeme nazývať prvkami daňovej techniky. 

• Pod prvkami daňovej techniky rozumieme súbor finančno-správnych opatrení, ktoré musí každá daň a poplatok mať, aby mohli byť zabezpečené všetky ciele zdanenia.

• Prvky daňovej techniky tvoria základné predpoklady na predpisovanie a výber daní, čiže sú základnými formálnymi náležitosťami daňových zákonov.

• Základné prvky daňovej techniky musí obsahovať každý daňový zákon. Uplatnenie doplňkových prvkov daňovej techniky závisí od charakteru dane a môžu, ale nemusia byť obsáhnuté v daňovom zákone. 

Kľúčové slová:

dane

platba

objekt

subjekt dane

klasifikácia daní

daňové právo

správa daní a poplatkovObsah:
 • Charakteristika daní
  Uplatňované dane sú
  Základné a doplnkové prvky daňovej techniky
  Základné prvky daňovej techniky
  Predpis a výber dane sa uskutočňujú podľa druhu dane
  Prvky daňovej techniky pri výbere daní
  Klasifikácia daní
  Daňová sadzba
  Klasifikácia daní podľa OECD
  Ciele a funkcie zdanenia
  Daňová teória
  Daňová politika
  Správa daní a poplatkov
  Základné zásady daňového konania
  Štádiá (etapy) daňového konania
  Inštitucionálne prostredie správy a kontroly daní
  Prehľad najdôležitejších inštitúcií SR pôsobiacich v daňovej oblasti
  Konkrétny výkon správy a kontroly daní zabezpečujú v praxi daňové orgány, ktorými sú pre jednotlivé dane
  Daň z príjmov FO a PO
  Vo všeobecnosti platí, že na daňové účely rozlišujeme 3 druhy daňových výdavkov (nákladov)
  Daň z príjmov FO
  Zdaňovacie obdobie
  Subjekt dane
  Ciele zdanenia prostredníctvom SD

Zdroje:
 • prednáška z daňovníctva