Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Referát - Fiškálna politika

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
61 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8034
Posledná úprava
12.01.2018
Zobrazené
1 345 x
Autor:
majkaaa1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Fiškálna politika je využívanie štátneho rozpočtu - verejných financií na rôznych úrovniach na makroekonomickú stabilizáciu. Štátny rozpočet je základným nástrojom fiškálnej politiky. Jeho príjmová a výdavková stránka sa využíva na dosiahnutie cieľa stabilizačnej politiky, dosiahnutie prirodzenej miery nezamestnanosti a cenovej stability.

Napriek veľmi úzkemu vzťahu medzi fiškálnou politikou a štátnym rozpočtom ekonomická teória rozlišuje rozpočtovú politiku a fiškálnu politiku. Medzi rozpočtovou politikou a fiškálnou politikou existuje niekoľko odlišností, ale majú aj veľa spoločného. Odlišnosti v chápaní týchto dvoch politík existujú v ich teoretickom chápaní, v praxi by však hľadanie týchto odlišností bolo veľmi ťažké.

Fiškálna politika môže podporovať, alebo obmedzovať rast agregátneho dopytu. Podľa toho rozlišujeme:
• Expanzívnu fiškálnu politiku
• Reštriktívnu fiškálnu politiku

Kľúčové slová:

fiškálna politika

štátny rozpočet

rozdeľovacia funkcia

cyklický schodok

štrukturálny schodok

deficit

financovanieObsah:
 • 1. Fiškálna politika
  2. Štátny rozpočet
  2. 1. Funkcie štátneho rozpočtu
  2. 1. 1. Rozdeľovacia funkcia
  2. 1. 2. Alokačná funkcia
  2. 1. 3. Stabilizačná funkcia
  2. 1. 3. 1. Nástroje fiškálnej politiky
  2. 2. Schodok štátneho rozpočtu
  2. 2. 1. Cyklický schodok
  2. 2. 2. Štrukturálny schodok
  2. 3. Deficit štátneho rozpočtu, štátny dlh a možnosti ich financovania
  2.4. Porovnanie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR a ČR
  3. Použitá literatúra

Zdroje:
 • VINCÚR, P. a kol.: Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: SPRINT, 2006.
 • KOTLEBOVÁ, J., SOBEK, O.: Menová politika, Stratégie inštitúcie a nástroje. Bratislava: Lura Edition, 2007.
 • BARÁNIK, M. FARKAŠOVSKÁ M.: Národohospodárska politika, teória a prax. Trenčín: GC - TEXCH 2005.
 • LISÝ, J. a kol.:
 • internet