Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňovníctvo - poznámky na učenie

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45951
Posledná úprava
22.06.2015
Zobrazené
751 x
Autor:
monika1991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika daní
• Daň je povinná nenávratná platba do verejných rozpočtov, ktorá je ukladaná ako povinnosť daňovým stubjektom na základe všeobecne platných najvyšších legislatívnych noriem bez priamej zvláštnej protislužby.
• Dane nesporne tvoria najdôležitejší príjem verejných rozpočtov. Daňové príjmy tvoria takmer 90 % príjmov vo verejných rozpočtoch. Vo väčšine krajín sa okrem daní celoštátnych uplatňujú aj dane miestne (lokálne), ktoré sú diferencované podľa jednotlivých samosprávnych celkov.
• Dane sú významným ekonomickým nástrojom trhovej ekonomiky. Dane sa uplatňujú ako dôležitý ekonomický nástroj, prostredníctvom ktorého možno ovplyvňovať množstvo ekonomických javov v spoločnosti, rozhodovanie a správanie ekonomických subjektov, tak podnikateľských, ako aj obyvateľstva.
Uplatňované dane sú:
- regulačným nástrojom pri regulácii agregátnej ponuky a dopytu v súvislosti s uplatňovaním distribučnej a stabilizačnej funkcie zdanenia,
- stimulačným nástrojom pri ovplyvňovaní ekonomických aktivít.

Kľúčové slová:

daňovníctvo

dane

daňovník

sadzba dane

subjekt daneObsah:
 • Charakteristika daní

  Základné a doplnkové prvky daňovej techniky

  Základné prvky daňovej techniky

  Subjekt dane

  Objekt dane

  Podľa objektu dane rozlišujeme tri základné skupiny daní:

  Základ dane

  Daňová sadzba

  Podľa spôsobu vyjadrenia rozlišujeme:

  Relatívne daňové sadzby môžu byť:

  Doplnkové prvky daňovej techniky
  Najčastejšie používané:
  V daňových systémoch sa používajú rôzne kombinácie týchto foriem daňového oslobodenia:
  Prvky daňovej techniky pri výbere daní
  Predpis a výber dane sa uskutočňujú podľa druhu dane:
  Klasifikácia daní
  Podľa objektu dane
  Podľa vzťahu medzi veľkosťou dane a veľkosťou daňového základu rozdeľujeme dane na:
  Podľa periodicity výberu dane členíme dane na:
  Podľa formy úhrady dane možno dane rozlíšiť na:
  Klasifikácia daní podľa OECD
  Ciele a funkcie zdanenia
  Daňová teória
  Daňové princípy:
  Daňová politika
  1. domáce daňové právo
  2. medzinárodné daňové právo
  ...
  ...
  ...