Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Stredoškolská odborná činnosť - Židia

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
587
Posledná úprava
12.05.2017
Zobrazené
3 387 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Židia sú ľudia ako ja, ako vy ako my všetci a predsa sú niečím zvláštni. Sú rovnakí a predsa sa od nás niečím líšia. Možno vierou, možno tradíciami a sviatkami, no
určite máme rozdielnu minulosť.
Keď sa Slovania, naši predkovia, usadili v 5.-6. st. na území dnešného Slovenska, Čiech a Moravy, Izraeliti, predkovia Židov, mali za sebou už osídlenie zasľúbenej zeme, 400 rokov otroctva, Exodus, vznik aj rozpad kráľovstva, skúsenosť diaspóry, ukrižovanie Mesiáša a znovu ďalšie rozptýlenie do celého sveta.
Židia sú jedným z najstarším, najvytrvalejších a najprenasledovanejších národov na tomto svete. Svoju národnú i náboženskú identitu si zachovali úplne jedinečným a ojedinelým spôsobom. Je na mieste otázka prečo.
Najstaršími preto, lebo ich dejiny trvajú už vyše 4000 rokov, najvytrvalejší, lebo si za cele tie roky zachovali súdržnosť a najprenasledovanejší v tom zmysle, že ani jeden národ si nevytrpel toľko prenasledovania a utláčania ako oni. Stál ich Boh pri všetkých tých útrapách pri Židoch tak, ako im to sľúbil ( Iz 41,8 - 13 ) v čase, keď ešte ani neboli národom?
Je zvláštne, že Židia žili viac ako 2000 rokov roztrúsení po celom svete a pritom nezabudli na svoju identitu, na svoje korene. Nezabudli na svoje sviatky, zvyky a rituály a mnohí ich robia dodnes s takou horlivosťou a energiou ako kedysi.
Tento národ stál pri zrode mnohých náboženstiev ako sú kresťanstvo, islam a judaizmus, a jeho vplyvu sa nevyhli ani rôzne staroveké i novoveké civilizácie a kultúry.
V tejto práci sa chcem pozrieť na dejiny tohoto starého národa. Zájdem až na samý začiatok a znovu prejdem niektoré míľniky tej dlhej vyše 4000 ročnej cesty. Zastavím sa pri najdôležitejších udalostiach, ktoré ovplyvnili celý chod dejín až po súčasnosť a tak sa pokúsim priblížiť čitateľovi dávnu minulosť, slávu i bolesť ako i súčasný paradox existencie tohoto národa.
Chcem, aby ste sa po prečítaní tejto práce zamysleli nad jedinou otázkou, ktorú položím v úplnom závere.

Kľúčové slová:

Izrael

holokaust

Judsko

mesiáš

islam

zajatie

otroctvo

patriarchálne obdobie

Abrahám

antisemitizmusObsah:
 • 1. Úvod -2-
  2. Metodika -3-
  3. Vlastná práca -4-
  3.1 Patriarchálne obdobie -4-
  3.1.1 Abrahám -4-
  3.1.2 Jakub, Jozef a otroctvo v Egypte -5-
  3.1.3 Vyvedenie z otroctva Mojžišom -6-
  3.2 Obdobie sudcov -6-
  3.3 Obdobie kráľov -7-
  3.4 Rozdelenie kráľovstva -9-
  3.4.1 Izrael -9-
  3.4.2 Judsko -10-
  3.5 Návrat zo zajatia -11-
  3.6 Grécka nadvláda -12-
  3.7 Rímska nadvláda -13-
  3.8 Mesiáš -15-
  3.9 Nástup Islamu -16-
  3.10 Križiacke výpravy -18-
  3.11 Prvé Ghetto -20-
  3.12 Sionistické hnutie -20-
  3.13 Židia na začiatku 20.storočia -22-
  3.14 Holocaust -24-
  3.15 Vznik štátu Izrael -26-
  4. Záver -28-
  5. Résumé -30-
  6. Poďakovanie -31-
  7. Zoznam použitej literatúry -32-
  8. Obrazová príloha -33-

Zdroje:
 • J.R.Porter: The illustrated guide to the bible
 • Michael Alexander: Polyglott Izrael
 • Paul Johnson: Dejiny židovského národa
 • Samuel J. Schultz: Starý záon mluví
 • Baedeker Israel
 • Kronika ľudstva
 • Svätá biblia čiže Sväté Písmo Starého i Nového Zákona