Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Bielkoviny a ich biosyntéza

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7006
Posledná úprava
23.11.2017
Zobrazené
1 239 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bielkoviny sú biomakromolekulové látky tvorené 20 proteinogénymi aminokyselinami. usporiadaných v presnom poradí, ktoré určuje genetická informácia daného jedinca. Predstavujú látkový základ života všetkých organizmov a sú súčasťou všetkých bunkových štruktúr.
Schopnosť tvoriť bielkoviny z jednoduchých anorganických zlúčenín (dusičnanov) majú len rastliny. Živočíšny organizmus, teda aj človek prijíma bielkoviny potravou a v tráviacich ústrojoch ich rozloží na aminokyseliny, z ktorých si vytvára vlastné špecifické bielkoviny. Biologická funkcia bielkovín je rozsiahla. Funkcie bielkovín: stavebná (skleroproteíny)
katalytická (enzýmy)
regulačná (hormóny)
obrannú (protilátky)
transportnú (hemoglobín, transferín)
Dá sa povedať, že všetky hlavné bunkové funkcie sú viazané na biochemickú aktivitu bielkovín.

Kľúčové slová:

bielkoviny

aminokyseliny

molekula

ribozómy

nukleové kyseliny

nukleotidy

biosynstézaObsah:
 • 1. BIELKOVINY
  1.1. PRIMÁRNA ŠTRUKTÚRA BIELKOVÍN
  1.1.1. AMINOKYSELINY
  1.1.2. SPOJENIE AMINOKYSELÍN
  1.1.3. AMINOKYSELINOVÉ SPEKTRUM
  1.1.4. PORADIE AMINOKYSELÍN
  1.2. SEKUNDÁRNA A TERCIÁRNA ŠTRUKTÚRA BIELKOVÍN
  1.3. KVARTÉRNA ŠTRUKTÚRA BIELKOVÍN
  1.4. TYPY BIELKOVÍN
  1.4.1. FIBRILÁRNE BIELKOVINY
  1.4.2. GLOBULÁRNE BIELKOVINY
  1.4.3. ZLOŽENÉ BIELKOVINY
  1.5. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI BIELKOVÍN
  1.5.1. MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ BIELKOVÍN
  1.5.2. ELEKTRICKÝ NÁBOJ BIELKOVÍN
  1.5.3. DENATURÁCIA BIELKOVÍN
  1.5.4. BIELKOVINOVÉ KRYŠTÁLY
  2. BIOSYNTÉZA BIELKOVÍN (PROTEOSYNTÉZA)
  2.1. RIBOZÓMY
  2.2.NUKLEOVÉ KYSELINY
  2.2.1. POMENOVANIE „NUKLEOVÁ KYSELINA“
  2.2.2. NUKLEOTIDY:
  2.2.3. RNA
  2.2.5. PROCES BIOSYNTÉZY BIELKOVÍN
  Záver
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • Betina, V. - Nemec, P.: Všeobecná mikrobiológia. Bratislava: ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1977
 • Blažej, A. a kolektív: Štruktúra a vlastnosti vláknitých bielkovín. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1978
 • Burnie, D.: Malá encyklopédia ľudského tela. Londýn: Dorling Kindersley Limited, 1995
 • Čársky, J. - Kopriva, J. -Krištofová, V. - Pecháň, I. : Chémia pre 3. Ročník gymnázií. 4. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 • Gressnerová, S. - Novacký, M. - Štulrajter, V. - Ušaková, K. : Biológia pre gymnáziá 3. časť. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001
 • Hudák, J. - Krajčovič, J. - Seman, M. - Ušaková, K. : Biológia pre gymnáziá 1. časť. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999
 • Ivanov, V. T. - Šamin, A. N.: Cesta k syntéze bielkovín. Praha: Nakladateľstvo technickej literatúry, 1988
 • Kapeller, K. - Strakele, H. : Cytomorfológia. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1990
 • Miadoková, E. - Trebatická, M. - Ušaková, K. : Biológia pre gymnáziá 5. časť. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 • Nečas, O. a kolektív: Obecná biologie. 2. přepracované vydání. Praha: Avicenum zdravotnícke nakladatelství, 1972
 • Wolf, K. : Genetik