Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Referát - Realizmus vo svetovej literatúre

«»
Prípona
.pdf
Typ
referát
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3692
Posledná úprava
11.05.2017
Zobrazené
3 143 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vznik a charakter realizmu

Európsky hospodársky, politický a sociálno-spoločenský vývin v 19.storočí určujú také javy, akými bola priemyselná revolúcia, zaniknutie feudálnych a upevňovanie kapitalistických vzťahov založených „na všetko prevracajúcej moci peňazí“. S priemyselnou revolúciou bol spätý rozvoj prírodných vied. Za skutočné hodnoty v ľudskom poznaní sa začali považovať iba tie výsledky výskumov, ktoré sa dali overiť experimentom alebo uskutočniť v praxi. Rozmach prírodovedeckého bádania ovplyvnil aj filozofické myslenie, najmä pozitivizmus (jeho predstaviteľom bol francúzsky filozof August Comte). Pozitivizmus vyzdvihoval kon-krétne ľudské poznanie a objektívnu analýzu spoločenských a prírodných javov. Za skutočné považoval iba to, čo sa dalo zmyslami overiť a skúsenosťou dokázať. Pozitivistická filozofia mala veľký vplyv aj na vývin európskeho umenia a literatúry. Úsilie spisovateľov sa sústredilo na poznanie skutočnosti, na objektívne zobrazovanie spoločenských procesov, ľudských vzťahov i charakterov. Umelecká metódarealizmus- spisovatelia zobrazovali človeka v prostredí, v ktorom žije, v typických okolnostiach. Realizmus vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä na romantizmus. Popiera jeho estetické princípy, ale zároveň naň nadväzuje. Realisti mali kritický postoj k spoločnosti, k spoločenskému systému, pravdivo zobrazovali spoločenské nedostatky, boli kritikmi a žalobcami, pričom využívali iróniu a satiru.
REALIZMUS: optimálna postava, bežný každodenný život, všetky spoločenské vrstvy, v próze- poviedka, novela, román; kríza spoločnosti, svet peňazí, medziľudské vzťahy.

Kľúčové slová:

Realizmus

anglická literatúra

francúzska literatúra

nemecká literatúra

poľská literatúraObsah:
 • 1. Vznik a charakter realizmu
  2. Anglická literatúra
  3. Francúzska literatúra
  4. Ruská literatúra
  5. Nemecká literatúra
  6. Nórska literatúra
  7. Poľská literatúra
  8. Maďarská literatúra
  Charles Dickens: Oliver Twist
  Obsah: