Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Metodika záujmovej činnosti - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42697
Posledná úprava
08.01.2014
Zobrazené
1 134 x
Autor:
anikag5
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem VČ v sebe zahrňuje: odpočinok, rekreáciu, zábavu, záujmové činnosti, záujmové vzdelávanie, dobrovoľne spoločensky prospešnú činnosť
Voľný čas
Medzi voľnočasové aktivity - nepatrí vyučovanie a činnosti s ním súvisiace u detí a mládeže, základná starostlivosť o zovňajšok a osobné veci, povinnosti súvisiace s chodom rodiny, domácnosti, výchovné zariadenia ani činnosti zabezpečujúce biologickú existenciu človeka (jedlo, spánok, hygiena, zdravotná starostlivosť)
• ale aj z týchto činností si niekedy ľudia vytvoria svoj koníček, čo je zrejmé napr. vo vzťahu k príprave aj konzumácii jedla

Vedenie vo voľnom čase
Špecifickou zvláštnosťou voľného času detí a mládeže je to, že z výchovných dôvodov je žiadúce jeho pedagogické ovplyvňovanie.
Deti ešte nemajú dosť skúseností vo všetkých oblastiach záujmových činností, potrebujú preto citlivé vedenie.
Podmienkou účinnosti je, aby toto vedenie bolo nenásilné, dobrovoľné, pestré, príťažlivé a pod.

Kľúčové slová:

voľný časObsah:
 • 1. Teoretické základy vymedzenia pojmu voľného času (VČ).
  2. Historický vývoj výchovy vo VČ.
  3. VČ a životný štýl.
  4. VČ a výchova mimo vyučovania.
  5. Záujmová činnosť vo VČ, záujmová výchova.
  6. Zariadenia pre výchovu mimo vyučovania (VMV).
  7. Aktivity, priestory a zariadenia VČ detí a mládeže v medzinárodnom kontexte.
  8. Právo a VČ.
  9. Pedagogika odpočinku ako súčasť modernej psychohygieny.
  10. Hra a Hračka, herné systémy, zásady uvádzania hier.
  11. Vplyv masmédií vo VČ na deti, mládež a dospelých.
  12. Nové prístupy v pedagogike VČ.
  13. Zážitková pedagogika.

Zdroje:
 • CANFIELD, J.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál, 1998
 • PÁVKOVÁ, J., A KOL.: Pedagogika voľného času. Praha: Portál, 2002.
 • PIKE, G., SELBY, D.: Globální výchova. Praha: Portál, 1994.
 • PŘADKA, M.: Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno: MU, 1999.
 • ŠPIČÁK A KOL.: Úvod do metodiky zájmových činností v domově mládeže. Olomouc: 1991.
 • VESELÁ, J.: Jak ve volném čase. Hradec Králové: Gaudeámus, 1997.
 • ŽBIRKOVÁ, V.: Metodika záujmovej činnosti. Nitra: Pedagogická fakulta, 1995.
 • GRECMANOVÁ, H. A KOL.: Obecná pedagogika II. Olomouc: HANEX, 1999,
 • MASARIKOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z pedagogiky voľného času. Nitra: UKF, 2002.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E.: Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pg. teórii a praxi. Bratislava: UK, 2004.