Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment vo verejnej správe - poznámky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40570
Posledná úprava
09.09.2012
Zobrazené
1 052 x
Autor:
enya22k
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vymedzenie problematiky kríz
Pôvod termínu kríza
Krizis – z gréckeho jazyka, odvodené od „krino“ (konečné, neodvolateľné rozhodnutie typu alebo t.j. úspech alebo neúspech), vyjadrovalo naliehavú potrebu, pociťovanie neistoty, hľadanie záchrany alebo zabránenie nešťastiu.

Crisis – z latinského jazyka – kritický, kulminačný bod F
- v medicíne = zložité obdobie, kulminujúci stav priebehu ochorenia
- v teológii = posledný súd

Kríza – v KSSJ je definované ako:
- stav vrcholného napätia, rozhodujúci okamih, po ktorom nastáva obrat
- ťažká, zlá zhoršená situácia, hospodárska krízy, bytová kríza

Kríza ako súčasť spoločenských a prírodných javov, technických a technologických procesov
- kríza je objektívna súčasť vývoja spoločnosti, prírody a technických a technologických procesov, ale tiež aj subjektívne prežívanie ohrozenia (rizika)
- je objektívna, môže existovať nezávisle na vôli človeka alebo môže byť vyvolaná umelo ako nástroj riešenia vnútorných problémov subjektu, prípadne ako súčasť taktiky, prípadne stratégie v konkurenčnom prostredí
- kríza má subjektívno-objektívnu dimenziu vo sfére hodnotovej (kríza jedného subjektu môže byť prínosom a podmienkou rozvoja iného subjektu)

Základné definície
KRÍZA (povodeň)
- okamžik alebo časový úsek, po ktorom nasleduje zásadná zmena vo vývoji deja, procesu, systému
- je to zložitý, ťažko prekonateľný a nebezpečný stav alebo priebeh dejov v živote spoločnosti, v prírode, v činnosti technických prostriedkov a technologických procesoch, ktorého negatívne dôsledky môžu vážne ohroziť ich funkciu, prípadne i existenciu
...

Kľúčové slová:

krízový manažmentObsah:
 • Vymedzenie problematiky kríz
  Kríza ako súčasť spoločenských a prírodných javov, technických a technologických procesov
  Základné definície
  Vzťah krízy, krízovej situácie a krízového stavu
  Podnikové krízy
  Priebeh krízy
  Štádium symptómov krízy
  Priebeh hospodárskej krízy a jej obdobia
  Krízové javy
  Črty krízový javov
  Mimoriadne udalosti
  Krízové stavy v SR
  Vymedzenie predmetu krízového manažmentu
  Ciele KM
  Úlohy KM
  Funkcie KM
  Fázy KM vo verejnej správe
  Úrovne KM
  Bezpečnostný systém SR
  Občianska bezpečnosť
  Strategické a koncepčné dokumenty pre bezpečnosť štátu
  Výkonné zložky
  Krízové plánovanie
  Štruktúra krízového plánovania
  Obranné plánovanie
  Civilné núdzové plánovanie
  Evakuácia
  Havarijné plánovanie