Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Kľúčové kompetencie technických predmetov I.

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46974
Posledná úprava
18.04.2017
Zobrazené
646 x
Autor:
voto.voto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kľúčové kompetencie technických predmetov I.
Výsledkom vzdelávania by mal byť strategický zameraný žiak, študent, ktorý chce prevziať zodpovednosť za riadenie svojho učenia, ktorý sa naučil a vie riadiť svoje učenie, ktorý je schopný optimalizovať svoje učenie v škole, mimo školy aj po skončení školy.
Výsledok vzdelávacieho procesu
Súbor vedomostí, osvojených postojov, presvedčení, zručností, názorov a skúseností, získaných nadobudnuté schopnosti, ktoré sa rozvinuli zámerne organizovaným a cieľavedomým výchovno-vzdelávacím procesom.
Vzdelanie :
reprezentuje v určitom časovom interval osobného rozvoja dosiahnutú sústavu vedomostí, schopností a získaných postojov
Ľudský mozog je stvorený na zabezpečenie prežitia človeka, nie na formálne vyučovanie.
Človek sa najlepšie učí to, čo potrebuje pre fyzické, emočné, sociálna a ekonomické prežitie.

Kľúčové slová:

Kľúčové kompetencie

vzdelanie

zodpovednosť

kompetencie učiteľa

spôsobilosť

kritickosť

tvorivosťObsah:
 • Kľúčové kompetencie technických predmetov i.
  VÝsledok vzdelávacieho procesu
  VZdelanie :
  IDeálom vzdelávania by mal byť
  Zodpovedný
  VYmedzenie základných pojmov
  Prečo sú kľúčové kompetencie dôležité
  Systémy a štruktúra kľúčových kompetencií v štátoch eú a oecd
  Návrh systému kľúčových kompetencií
  INformačné kompetencie
  Učebné kompetencie
  Zručnosti súvisiace s prípravou na učenie:
  Zručnosti súvisiace s procesom učenia sa:
  Zručnosti súvisiace s kontrolou učenia sa:
  Kognitívne kompetencie
  INterpersonálne (sociálne) kompetencie
  Komunikačné kompetencie
  Personálne kompetencie
  Kompetencie učiteľa
  Profesionálnymi spôsobilosťami učiteľa sú:
  Profesionálne spôsobilosti učiteľa - pokračovanie
  Kľúčové kompetencie v stredoškolskom odbornom vzdelávaní
  Ako formovať kľúčové kompetencie u žiakov
  Stručná charakteristika jednotlivých štýlov učenia
  Stručná charakteristika jednotlivých štýlov učenia -pokračovanie
  Logicko - matematický učebný štýl
  Priestorový (vizuálny) učebný štýl
  Kritickosť - kritické myslenie
  Tvorivosť - tvorivé myslenie
  INtelektové schopnosti
  Štýly myslenia