Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňovníctvo, dane poznámky z prednášky

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40952
Posledná úprava
28.11.2012
Zobrazené
1 117 x
Autor:
zuzana.m
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Charakteristika daní
Daň je povinná nenávratná platba do verejných rozpočtov, ktorá je ukladaná ako povinnosť daňovým stubjektom na základe všeobecne platných najvyšších legislatívnych noriem bez priamej zvláštnej protislužby (bez reciprocity). Dane nesporne tvoria najdôležitejší príjem verejných rozpočtov.

Daňové príjmy tvoria takmer 90 % príjmov vo verejných rozpočtoch. Vo väčšine krajín sa okrem daní celoštátnych uplatňujú aj dane miestne (lokálne), ktoré sú diferencované podľa jednotlivých samosprávnych celkov. Dane sú významným ekonomickým nástrojom trhovej ekonomiky. Dane sa uplatňujú ako dôležitý ekonomický nástroj, prostredníctvom ktorého možno ovplyvňovať množstvo ekonomických javov v spoločnosti, rozhodovanie a správanie ekonomických subjektov, tak podnikateľských, ako aj obyvateľstva.

Uplatňované dane sú:
- regulačným nástrojom pri regulácii agregátnej ponuky a dopytu v súvislosti s uplatňovaním distribučnej a stabilizačnej funkcie zdanenia,
- stimulačným nástrojom pri ovplyvňovaní ekonomických aktivít.  

Kľúčové slová:

daňovníctvo

dane

priame

nepriame

daňovník

daňové úradyObsah:
 • Charakteristika daní
  Vymedzenie daňového systému zo systémového hľadiska
  DAŇOVÁ SÚSTAVA SR (2012)
  Daň z príjmov FO a PO
  ČO podlieha zdaneniu?
  Daň z príjmov PO
  Predmet dane
  Spôsob výberu dane z príjmov PO
  Daň z pridanej hodnoty
  Hlavné výhody zavedenia dane z pridanej hodnoty sú
  Základné princípy uplatnenia DPH v členských krajinách EÚ
  Miesto zdaniteľného obchodu – tzv. „teritoriálne vymedzenie
  Ďalšie prvky daňovej techniky
  Legislatívny základ spotrebných daní
  Všeobecne poznáme majetkové dane
  Daň z nehnuteľností - 2. Daň zo stavieb
  Daň z motorových vozidiel
  Medzinárodné zdanenie