Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Daň z príjmo

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1149
Posledná úprava
17.03.2015
Zobrazené
4 654 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Daň z príjmov FO (5. prednáška)

Zdaňovanie príjmov občanov z rôznych druhov činností, ako aj zdaňovanie príjmov obchodných spoločností - iných hospodáriacich subjektov, ktoré vyvíjajú aktivity zamerané na dosahovanie ziskov, patrí k základných spôsobom zdaňovania vo všetkých krajinách sveta s vyspelejšou ekonomikou.
Dane z príjmov zabezpečujú na jednej strane určitý stabilný príjem do verejných rozpočtov na druhej strane ich prostredníctvom možno vytvárať predpoklady na rozvíjanie podnikateľských aktivít jednotlivých subjektov, alebo naopak ich tlmiť - pokiaľ by sa rozvíjali nežiaducim smerom.
V rámci daňovej sústavy, ktorá nadobudla účinnosť v SR 1. januára 1993 sa zaviedli dve dane a to daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb. Najvýraznejšie zmeny v oblasti zdaňovania príjmov sa uskutočnili v rámci tzv. daňovej reformy s účinnosťou od 1. januára 2004 prijatím zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tieto zmeny prinášajú úplne nový prístup pri uplatňovaní daňových sadzieb, zavedením jednej sadzby dane vo výške 19% zo základu dane.
Daňou z príjmov FO sa nahradila daň zo mzdy, daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a daň z príjmov obyvateľstva.
Daňou príjmov PO, ktorá nahradila odvod zo zisku, dôchodkovú daň a poľnohospodársku daň, sa vytvorili v zásade rovnaké podmienky pri zdaňovaní. Zatiaľ čo daňové sadzby boli v minulosti veľmi diferencované, v období po roku 2003 sa používala len jedna sadzba - postupne vo výške 45%, 40%, 25%. Od roku 2004 sa uplatňuje rovnako ako pri dani z príjmov FO 19% sadzba dane.

Kľúčové slová:

daň

daň z príjmov

daňové systémy

majetkové dane

zásada zákonnosti

platiteľObsah:
  • Daň z príjmov FO
    Daň z príjmov PO
    Majetkové dane
    Správa daní a poplatkov