Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Sprievodcovské služby - maturitné témy

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38770
Posledná úprava
27.11.2011
Zobrazené
842 x
Autor:
sashi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované základné maturitné otázky z oblasti cestovného ruchu- konk. sprievodcovské služby, cestovný ruch (pod otázky- ekonomika, účtovníctvo, geografia,...)

10.
- Definujte: potreba, statok, služba, výrobok, tovar, cena

Potreby označujeme ako pocit nedostatku, ktorý vyvoláva túžbu po jeho obstaraní. Členíme ich na: 1. základné- ide najmä o biologické potreby- potreba jedla, pitia, bývania, spánku,... 2. vyššie - nepovažujú sa za nevyhnutné pre život, ale sú dôležité pre kvalitu života (vzdelávanie, divadlo)

Statky - všetko, čo má schopnosť uspokojiť ľudské potreby.
1. Hmotné- predmety, veci, ktoré uspokojujú ľudské potreby.
a) vzácne- vznikajú v procese výroby, bežne sa označujú ako výrobky. Ich výroba je obmedzená.
b) voľné statky- poskytuje človeku príroda (pramenitá voda, lesné plody,..). Nie sú výsledkom výroby.
2. Nehmotné- určité schopnosti, ktorých existencia umožňuje uspokojovanie potrieb (napr. čítať).  

Služby- sú ekonomické činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby svojim priebehom. 1. Vecné- nepriamo uspokojujú potreby človeka (opravy, servis,..) 2. Osobné- priamo uspokojujú potreby človeka (školstvo, zdravotníctvo,..)
Výrobok je vzácny statok, kt. uspokojuje ľudské potreby, ale nie je určený na predaj alebo na výmenu. To znamená, že buď sa dá vyrobiť na vlastnú spotrebu, alebo na účely ďalšieho použitia vo výrobe.
Tovar je výrobok určený na predaj. Aby sa výrobok stal tovarom musí mať:  

Kľúčové slová:

maturita

maturitné

témy

otázky

cestovný

ruch

sprievodcovské

službyObsah:
 • - Právna úprava účtovníctva
  - Vysvetlite zisťovanie výsledku hospodárenia,
  - Definujte hospodárske jednotky: podniky, domácnosti
  - Vysvetlite pojmy: ekonómia, ekonomika
  - Popíšte dopyt a jeho krivku
  - Charakterizujte hospodárske systémy
  - Charakterizujte výrobné faktory
  - Trh a jeho členenie
  - Charakterizujte živnosť, druhy živností
  - Definujte: potreba, statok, služba, výrobok, tovar, cena
  - Popíšte kapitál podniku a jeho zloženie,
  - Popíšte trhové subjekty
  - Definujte infláciu a jej formy
  - Popíšte ponuku a jeho krivku
  - Popíšte a vysvetlite funkcie mzdy
  - Vysvetlite mzdu a jej formy
  - Vysvetlite princíp účtovania nákladov a výnosov
  - Účtovanie rozličných účtovných prípadov v účtovnej triede 2
  - Vysvetlite pojmy: účtovníctvo, súvaha, účet, účtova osnova
  - Vysvetlite podstatu odpisov DM podniku
  - Charakterizujte úvery, rozdeľte ich,
  - Charakterizujte a rozdeľte majetok podniku
  - Definujte externé zdroje financovania
  - Vysvetlite postup pri získaní úveru a definujte bonitu klienta
  - Vymenujte a stručne charakterizujte interné zdroje financovania

Zdroje: