Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

SLOVENČINA - LITERATÚRA - maturitné otázky - VYPRACOVANÉ - detailne

«»
Prípona
.zip
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44546
Posledná úprava
03.03.2014
Zobrazené
2 519 x
Autor:
zuzana.kollarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Šľachta bola najvyššia spoločenská vrstva, zvyčajne podliehajúca panovníkovi. V stredovekej Európe sa vytvorila šľachta ako privilegovaná vrstva, ktorá obmedzovala moc panovníka. Vlastnila pôdy, príslušnosť k šľachtickému stavu bola podmienkou na dosiahnutie privilégií alebo úradov. V neskorom stredoveku sa začala rozlišovať vyššia (panovník, kniežatá, grófi, baróni) a nižšia šľachta (zemania). Zemania boli najnižšia privilegovaná vrstva v spoločnosti. Na Slovensku ich bolo veľa. Drobní šľachtici (zemania) mali v minulosti osobné slobody, neplatili dane, mohli voliť, mohli mať funkcie v stoličnom úrade, mali prístup k vzdelaniu. Na toto právo doplácal ľud. V roku 1848, so zrušením poddanstva boli zrušené aj tieto ich výsady. Zemania sa stávajú roľníkmi a pri práci sa stráca rozdiel medzi sedliakmi a zemanmi. V mysliach zemianskych rodov tento prerod nenastal, žili v starej rodovej sláve a boli na ňu pyšní.

Kľúčové slová:

maturita

literatúra

slovenčina

maturitná skúška

otázky

vypracovanéObsah:
 • ciele pre maturitu
  1 otázka zo slovenčiny
  1.Antická literatúra
  2.Stredoveká literatúra
  3.Humanizmus, renesancia a barok
  4.Staroslovienska literatúra
  5.Národné obrodenie
  6.Motív vzbury v slovenskej romantickej literatúre
  7.Všeslovanská vzájomnosť v dielach Kollára a Hollého
  8.Motív lásky v literatúre
  8. Svetový romatizmus
  9. Ľudová slovesnosť
  10. Prechod od romantizmu k realizmu
  11.Európsky realistický román
  12. Román
  13. Zemianstvo
  14. Realizmus a literárna moderna
  15. Prvá svetová vojna v dielach svetových autorov
  16. Slovenská poézia v medzivojnovom období
  17. Základné vývojové tendencie v slovenskej medzivojnovej próze
  18. Naturalizmus
  19. Veršové prozodické systémy
  20. Poviedka s postavou z ľudu
  21. Ľud, príroda a práca v tvorbe Sládkoviča a Hviezdoslava
  22. Zánik feudálnych vzťahov, nástup kapitalizmu v sovenskej dramatickej tvorbe
  23. Vývoj drámy po roku 1945 v európskej literatúre
  24. Umelecké prúdy vo svetovej literatúre po roku 1945
  25. Americká literatúra po roku 1945
  26. Rúfus a Válek
  27. Druhá svetová vojna v slov. literatúre
  28. Život v mladej generácie v 20. storočie
  29. Slovenský román
  30. Divadlo po roku 1945