Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Maturitné témy z mikroekonomiky

«»
Prípona
.rar
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40074
Posledná úprava
22.04.2012
Zobrazené
677 x
Autor:
lenka.vargova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Historická podmienenosť ekonomiky (vývoj ekon. myslenia)
STAROVEK
- začiatky ek.myslenia sú spojené s rozvojom civilizácie najstarších národov.
- ek.otázkami sa začali ľudia zaoberať od obdobia, kedy im na uspokojenie potrieb nestačili len voľné statky z prírody => začínajú si voľné statky prispôsobovať.
- predhistóriu súčasnej ekonomickej vedy tvoria myšlienky z antického Grécka
- náuka, ktorá sa zaoberala otázkami hospodárstva a hospodárskej činnosti ľudí sa v starovekom Grécku nazývala OIKONÓMIA /Oikonómia = správa domácnosti (Oikos = domácnosť, Nomos = veda)
- Diela mysliteľov: Aristoteles, Platón, Xenofón
- Aristoteles: pod pojmom ekonómia rozumel hospodársku činnosť, pomocou ktorej sa uspokojujú potreby človeka, hovoril o zákonitostiach rozvoja domáceho hospodárstva
- Staroveký Rím – bratia Gracchovci, Cicero, Seneca

STREDOVEK
- ekonomické myslenie sa rozvíjalo v duchu náboženstva (v Európe prevažne kresťan. učenia)
- Tomáš Akvinský (taliansky dominikánsky mních) – na hospodárske otázky aplikoval náboženské učenie (nepresné a neúplné ekonomické názory, ktoré odzrkadľovali vtedajší spoločenský a ekonomický rozvoj, ale aj to prispelo k vývoju ek.myslenia)
- Akvinský vysvetľoval niektoré základné pojmy – ceny, obchod peniaze

NOVOVEK
- začali vznikať samostatné ekonomické teórie:
...

Kľúčové slová:

mikroekonomika

maturitné temy

maturitaObsah:
 • Historická podmienenosť ekonomiky (vývoj ekon. myslenia)
  Základné ekonomické pojmy (potreby, statky, ekonomika)
  Trh, trhové hospodárstvo
  Podnik a jeho postavenie v NH
  Právne základy podnikania, živnosť
  Podnikanie v obch.spoločnostiach a iné formy podnikania
  Majetok podniku
  Naklady, vynosy, HV podniku
  Národné hospodárstvo a jeho makroekonomické výstupy
  Nezamestnanosť a inflácia
  Menová politika
  Banková sústava
  Propagácia (promotion)
  Poisťovníctvo
  Priame dane
  Daňová sústava, nepriame dane
  Marketing
  Maloobchod
  Veľkoobchod
  Materiálové hospodárenie podniku
  Manažment
  Spotrebiteľ
  Personálny managment
  Pracovné právo
  Zahraničný obchod
  Občianske právo
  Finančné riadenie podniku
  Služby
  Podnikateľský zámer (PZ)
  Kúpna zmluva